Via ferrata

Via ferrata er en type anlegg som ikke har hatt noen tradisjon knyttet til klatring i Norge. De siste årene har imidlertid denne typen tilrettelegging blitt stadig mer populært også her til lands, som regel knyttet til anlegg for turisme.

Anlegg for via ferrata ligger ikke innunder NKF sin virksomhet. NKF har likevel blitt gjort oppmerksom på at disse anleggene er gjort spillemiddelberettigede i 2017, gjennom rundskriv fra departementet. Vi er imidlertid svært skeptiske til at via ferrata er tatt med som klatreanlegg. Etter vår oppfatning bør slike anlegg ikke kunne gis spillemidler, verken som idrettsanlegg eller som anlegg for egenorganisert aktivitet. Hovedgrunnen til dette er at vi mener at via ferrataer er dårlig egnet til å oppfyllet formålet med spillemidlene. Av den grunn har vi sendt et brev til departementet med en utfyllende begrunnelse når det gjelder akkurat dette.

Vi registrerer også at etablering av via ferrata i flere saker ikke er søkt om etter plan- og bygningsloven, og dermed heller ikke behandlet i kommunene. Etter vår mening er det ikke anledning til å unnta en slik etablering fra behandling. På bakgrunn av tingvedtak fra 2016, i NKF, arbeider vi derfor med å skape kunnskap rundt hva en via ferrata er, og hvilke konflikter som kan skapes dersom etableringer av slike ikke behandles på en ordentlig måte etter lov og forskrift. På denne måten håper vi å få færre potensielle konflikter mellom ordinære klatreruter og via ferrata i fremtiden.

Relaterte artikler

25. Sep 2017

Medlemstall for Norges klatreforbund 2016

Hvert år gjøres det en årlig registrering av medlemstall for klatreklubber og for Norges klatreforbund. Tallene er et verktøy for NIF for å beregne støtte til klubbene og til forbundet, og det er også et nyttig verktøy for å se medlemsmassen til forbundet og kunne se utvikling over tid.

  • Samarbeidspartnere:
  • La Sportiva
  • CAMP
  • Beal
  • Bridgedale
  • Stiftelsen Vi
  • Thon Hotels
  • Antidoping Norge