Verktøy for klubb

Her finner dere ulike ressurser og verktøy for å hjelpe klubbene med klubbdrift.

Idrettskurs

Her finner dere en oversikt over e-kurs Norges Idrettsforbund tilbyr. Her finner dere blant annet:

Idrettskretser

Oppfyller klubben nødvendige krav til et idrettslag? Trenger dere kurs i styrearbeid? Hvilke organisasjoner for personer med funksjonsnedsettelse finnes det i fylket? Dette og mye annet kan idrettskretsen hjelpe dere med. Bli kjent med din lokale idrettskrets, og se hvilke tilbud de har på nettsidene sine!

HMS for organisert aktivitet

Driver din klubb et organisert aktivitetstilbud til medlemmer eller andre? Klatrekurs, samlinger, organisert klatring, drift av klatreanlegg eller annet?  I så fall må klubben ha et HMS-system!

Klubbhåndboken

Om du følger linken finner du en veileder, som kan benyttes av klubber som vil utvikle en egen klubbhåndbok. Innholdet i veilederen dekker områder som de fleste klubber har nytte av å presisere, dokumentere og samle på et sted.

Retningslinjer for idrettslag

Her finner du retningslinjer som omhandler forhold som seksuell trakassering, markedsføring, dugnad, alkohol, tobakk, databehandling, lege og sanitet. Disse gjelder for alle medlemmer i norsk idrett.

Anlegg

Anleggshjelp, idrettsanlegg og nærmiljøanlegg. Planlegging og gjennomføring.

Enklere idrettslag

Fra 2016 gjelder nye løsninger og ordninger som forenkler idrettslagenes registrering, rapportering og søknader.

Lover og lovnorm

NIFs lov, lovnormer, forskrifter, høydehus, retningslinjer, Lovutvalget, Domsutvalget og Appellutvalget.

Støtte og tilskuddsordninger

Støtte- og tilskuddsordninger der NIF sentralt er involvert i forvaltningen: Lokale aktivitetsmidler (LAM), Spillemidler til utstyr, ExtraStiftelsen, støtte til idrettsskoler.

Økonomi

Verktøykasse for å holde styr på økonomien i en klubb eller idrettslag.

  • Samarbeidspartnere:
  • Beal
  • La Sportiva
  • Bridgedale
  • Thon Hotels
  • Stiftelsen Vi
  • Rent særforbund