Anleggsveileder

Denne veilederen tar ikke sikte på å besvare alle spørsmål, og vil flere steder henvise til andre kilder. Vi ønsker imidlertid å bidra til en god planprosess, der viktige forhold vedrørende klatreanlegg blir besvart.

Veilederen vil være nyttig for kommuner, klubber, halleiere og andre i planlegging av et klatreanlegg. I tillegg anbefaler vi å samarbeide med det lokale klatremiljøet og klatreklubb, Norges klatreforbund og andre, i planlegging og utforming av anlegg.

For skjemaer, publikasjoner, veiledninger og statistikk for spillemidler til idrettsanlegg, se www.idrettsanlegg.no for mer 

Veileder for bygging av klatreanlegg NKF

Relaterte artikler

08. Jun 2021

Utlysning - Mesterskapsanlegg for klatring

Norges Idrettsforbund er i gang med ny Nasjonal Anleggsplan med 6 års perspektiv fra 2021/2022. NKF har gitt sitt innspill til mesterskapsanlegg for alle regioner/landsdeler og inviterer NKF klubber til å søke om status som «Mesterskapsanlegg».

  • Samarbeidspartnere:
  • La Sportiva
  • CAMP
  • Beal
  • Bridgedale
  • Thon Hotels
  • Stiftelsen Vi
  • Rent særforbund