Anleggsveileder

Denne veilederen tar ikke sikte på å besvare alle spørsmål, og vil flere steder henvise til andre kilder. Vi ønsker imidlertid å bidra til en god planprosess, der viktige forhold vedrørende klatreanlegg blir besvart.

Veilederen vil være nyttig for kommuner, klubber, halleiere og andre i planlegging av et klatreanlegg. I tillegg anbefaler vi å samarbeide med det lokale klatremiljøet og klatreklubb, Norges klatreforbund og andre, i planlegging og utforming av anlegg.

For skjemaer, publikasjoner, veiledninger og statistikk for spillemidler til idrettsanlegg, se www.idrettsanlegg.no for mer 

Veileder for bygging av klatreanlegg NKF

Relaterte artikler

  • Samarbeidspartnere:
  • La Sportiva
  • Bridgedale
  • Thon Hotels
  • Stiftelsen Vi
  • Rent særforbund