Anleggsveileder

Denne veilederen tar ikke sikte på å besvare alle spørsmål, og vil flere steder henvise til andre kilder. Vi ønsker imidlertid å bidra til en god planprosess, der viktige forhold vedrørende klatreanlegg blir besvart.

Veilederen vil være nyttig for kommuner, klubber, halleiere og andre i planlegging av et klatreanlegg.

For skjemaer, publikasjoner, veiledninger og statistikk for spillemidler til idrettsanlegg, se www.idrettsanlegg.no for mer 

Veileder for bygging av klatreanlegg NKF

Relaterte artikler

08. Jun 2021

Utlysning - Mesterskapsanlegg for klatring

Norges Idrettsforbund er i gang med ny Nasjonal Anleggsplan med 6 års perspektiv fra 2021/2022. NKF har gitt sitt innspill til mesterskapsanlegg for alle regioner/landsdeler og inviterer NKF klubber til å søke om status som «Mesterskapsanlegg».

  • Samarbeidspartnere:
  • La Sportiva
  • CAMP
  • Beal
  • Bridgedale
  • Stiftelsen Vi
  • Thon Hotels
  • Antidoping Norge