Vår historie

I 1991 tok Norsk tindeklub initiativ til å opprette “utvalget for sportsklatring” sammen med de uavhengige klatreklubbene rundt i landet. Utvalget hadde som mandat å utrede en nærmere tilknytting mellom klatresporten og Norges idrettsforbund (NIF). Innstillingen som ble levert i juni 1991, anbefalte å opprette et eget særforbund som kunne søke medlemskap i NIF. Parallelt hadde et flertall av klatreklubbene meldt seg inn i Norges idrettsforbund. På den bakgrunnen ble Norges klatreforbund stiftet 19. desember 1992, og har fra da av vært en paraplyorganisasjon for alle medlemslag av NIF som organiserer klatring i Norge.

På idrettstinget 5. februar 1994 ble NKF tatt opp som særforbund i NIF. Forbundet fikk egen administrasjon med lønnet generalsekretær fra august 1994.

I 2017 feiret NKF 25-årsjubileum, og i den anledning publiserte vi en rekke artikler som fortalte NKF sin historie, fra de tidlige årene frem til moderne tid. Under er en samling av disse artiklene, som også ligger i nyhetsarkivet på nettsidene til NKF.

Norges klatreforbunds historie - NKF 25 år

  • Samarbeidspartnere:
  • La Sportiva
  • CAMP
  • Beal
  • Bridgedale
  • Stiftelsen Vi
  • Thon Hotels
  • Antidoping Norge