Vanlig stilte spørsmål

Her finner du svar på spørsmål som ofte stilles i forbindelse med korona og klatring, oppdatert etter gjeldende anebfalinger. Har du et spørsmål som ikke svares på her - send det til klatring@klatring.no, så skal vi gjøre vårt beste for å svare!

Vanlige spørsmål om klatring og korona - oppdatert 13. mai 2020

Kan jeg fortsatt bli smittet via overflater som klatretak og tau?
Ja, det er mulig. Det er dessverre ikke gjort noen studier på klatretak eller klatretau, og overflatene er ikke direkte sammenlignbar med andre overflater det er gjort studier på. Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har derimot vurdert at risikoen for indirekte kontaktsmitte ved bruk av felles utstyr og overflater er svært lav når det utføres beskrevne smitteverntiltak.

Kan jeg bruke flytende kalk som håndsprit?
Kanskje. Flytende kalk inneholder alkohol, ofte etanol eller isopropanol i ganske høye konsentrasjoner. Dette er de samme alkoholene som finnes i håndsprit og andre desinfeksjonsmidler som brukes i helsetjenesten. Det er ikke gjort studier av hvor effektivt flytende kalk er for å inaktivere SARS-CoV-2, og vi kan derfor heller ikke anbefale det som erstatning for håndvask og håndsprit.

Hvis jeg ser noen som ikke følger råd og anbefalinger, hva skal jeg gjøre?
Det vil være helt greit å spørre om de kjenner til forholdsreglene som gjelder alle i samfunnet. Hva som er rett håndtering vil avhenge av den enkelte situasjonen, men i alle tilfeller bør ting gjøres på en respektfull måte. Det viktigste er å ha fokus på sine egne vaner for smittebegrensning.  

Hvis noen blir skadet under utendørs klatring, kan jeg da bryte pålegget om å holde avstand? 
Ja, det kan du. Skader som truer liv eller helse må fortsatt håndteres og er ikke mindre farlige enn før koronasituasjonen. Hvis den skadde klarer seg greit selv kan man vurdere at risikoen for smittespredning er større enn risikoen ved å ikke hjelpe til slik man normalt ville gjort. Klatreaktiviteter med spesielt forhøyet risiko bør unngås nå, slik at vi ikke belaster helsevesenet med “normale” skader og ulykkestilfeller.

Kan jeg dra på «drop in» på klatresenteret? 
Nei. Treningssentre er fortsatt pålagt å holde stengt av regjeringen. Åpningen for innendørs klatreaktivitet er gitt fra helsedirektoratet til den organiserte idretten. Om du ikke benytter deg av et slik tilbud i dag kan du kontakte din lokale klatreklubb og høre om det er et innendørs fast treningstilbud som kan passe for deg.

Relaterte artikler

25. Sep 2017

Medlemstall for Norges klatreforbund 2016

Hvert år gjøres det en årlig registrering av medlemstall for klatreklubber og for Norges klatreforbund. Tallene er et verktøy for NIF for å beregne støtte til klubbene og til forbundet, og det er også et nyttig verktøy for å se medlemsmassen til forbundet og kunne se utvikling over tid.

Under har vi samlet noen nøkkeltall for forbundet, som viser hvordan medlemsmassen fordeler seg på kjønn og alder, og hvordan utviklingen har vært over tid. Nysgjerrig på hvordan medlemstallene er for akkurat din klubb? Trykk her for å finne totaloversikt med medlemstall for alle klubber.

  • Samarbeidspartnere:
  • Beal
  • Y&Y
  • La Sportiva
  • Bridgedale
  • Eterni
  • Thon Hotels
  • Stiftelsen Vi
  • Rent særforbund
  • Gjensidige forsikring