Uttakskriterier 2023-2024

Under finner du uttakskriterier for landslaget i klatring 2023-2024

Uttak til landslag, rekrutt og aspirantgruppe gjøres av sportsjefen i samråd med øvrige landslagsledere en gang i året. Det samme gjelder uttak til internasjonale konkurranser. Disse uttakene er fremfor alt basert på prestasjoner i løpet av året, men også på forventede prestasjoner for kommende sesonger. Prestasjonskriteriene for vurdering av uttak er beskrevet senere i dette dokumentet.

I tillegg vektlegges følgende i uttaksprosessen: nasjonal konkurransedeltagelse, individuell motivasjon, utviklingsmuligheter, hvordan utøveren fungerer i et lag og hvordan utøveren følger reglene og betingelsene fastsatt av NKF.

Antall landslagsplasser avhenger av forbundets økonomiske rammer for det kommende året. Sportsjef kan i samråd med landslagsleder kan unntaksvis ta ut en utøver til landslaget i løpet av inneværende sesong, ellers gjelder uttak for påfølgende sesong.

Uttakskriteriene skal presenteres i løpet av april inneværende år. Hoved uttaket til lagene vil bli gjort senest i desember for påfølgende år. Alle som blir tatt ut på et NKF-lag må godkjenne en utøveravtale for å sikre sin plass.

Organisering: 
 NKF har siden 2023, seniorlandslag, juniorlandslag, rekrutt og aspirantgruppe. NKF prøver å skape et landslag med god lagfølelse. Det er spesielt viktig å opprettholde denne lagfølelse for de juniorer som tar steget over i seniorklasse. Dette for å beholde utøverne innen toppidretten og å sikre best mulig motivasjon og utvikling.

Senior- og juniorlandslagene består av de utøvere som blir tatt ut på grunnlag av prestasjoner i forhold til kriteriene og forventede prestasjoner. Som utgangspunkt ønsker NKF en tentativ lagsammensetning for seniorlandslaget om 30% av veiviser og 70% morgendagens utøvere (unner 25 år).

  • Veiviser er en utøver med lang internasjonal erfaring og som er et godt forbilde og som har fylt 25 år
  • Morgendagens utøver er en utøver under 25 år og som viser godt potensiale for fremtiden.

Vi har i tillegg til landslagene en rekruttgruppe (U16, U18 & U20) og en aspirantgruppe (senior) som består av utøvere som ikke har blitt tatt ut til landslag.

Utøvere på landslag skal delta på de konkurranser de er tatt ut til, med mindre de har gyldig årsak til fravær (se utøverkontrakt). NKF gir støtte til de konkurranser utøver er tatt ut til i henhold til egenandel oppgitt i utøveravtalen.

De utøverne som er med i rekrutt og aspirant gruppen vil få tilbud om å delta på åpne landslags samlinger i henhold til avtalt egenandel.
De vil også kunne velge å delta i internasjonale konkurranser der det er ledige plasser. Da på egen regning.
 
 
Prestasjonskriterier for vurdering til seniorlandslaget
Funksjonsfriske:
Utøveren skal nå en semifinale i en senior Europacup og/eller semifinale i EM. Alternativt er å nå topp 50% av startfeltet i en World Cup konkurranse der det er opptil 100 startende. Ved mer enn 100 startende skal utøver nå topp 50. Det samme gjelder i senior VM.

Uttaket er fremfor alt basert på prestasjoner i løpet av året, men også på forventede prestasjoner for kommende sesonger.

Parautøvere:
Utøverene skal nå en finale i verdenscup. Må kunne klassifiseres i henhold til IFSC-regelverk for klassifisering (les mer her). Parautøver i som klatre i klasse B (svaksynt/ blind) må på konkurranser ha med egen ruteleser som det ukentlig trenes med på konkurranser.

Uttaket er fremfor alt basert på prestasjoner i løpet av året, men også på forventede prestasjoner for kommende sesonger.

Prestasjonskriterier for vurdering juniorlandslaget (U20, U18 og U16)
Utøveren skal ha nådd topp 45% av startfeltet i en European Youth Cup (tilsvarer i teorien en semifinaleplass) eller nådd semifinale på EYCH eller WYCH.
 
Uttaket er fremfor alt basert på prestasjoner i løpet av året, men også på forventede prestasjoner for kommende sesonger.
 
Uttak til internasjonale mesterskap
Minstekravet for deltagelse i mesterskap er at vurderingskriteriene for landslag er oppfylt i løpet av sesongen for deltagelse.  Utvalget er også basert på konkurransefrekvens og forberedelsene utøveren har gjort inn mot mesterskapet.
 
Prestasjonskriterier for vurdering til rekruttgruppe
Rekruttgruppen består av flere av våre beste og mest motiverte konkurranseklatrere i U20, U18 og U16 som ikke er tatt ut på landslaget (der U18 og U16 har høyest prioritering).  Kriterier for opptak fremgår av tabellen nedenfor.
 
Landslagsleder og sportsjef kan også ta ut såkalt «Wild Card» fra U14 aldersgruppe til rekruttgruppen.
Det er også mulighet for å bli tatt ut i løpet av sesongen basert på prestasjon.

Gruppe Alder Konkurranse Resultatkrav for vurdering
Rekruttgruppen U20 (18 og 19år) Nordisk,  NM, NC                    

 

Nordisk Top3, NM Top2 , NC tot. Top2

U18 (16 og 17år) Nordisk Top3,  NM Top2, NC tot. Top2
U15/U16  (13, 14 og 15år) Nordisk Top4, NM Top2, NC tot. Top2

OBS! Hvert resultat blir sjekket for relativ prestasjon i forhold til motstand og nivå innen eventuelt uttak.

Aspirantgruppe
 Aspiranter er tidligere juniorlandslagsutøvere som har tatt steget opp i senioralder, men som ennå ikke har blitt tatt ut til senior landslaget. For å bli vurdert som aspirant må utøveren ha oppnådd prestasjonskriteriene for vurdering til juniorlandslag under sin siste sesong på juniorlandslaget.
 
Mulighet for å konkurrere internasjonalt for personer utenfor NKFs landslag og grupper
Hvis landslagene og utøvere fra rekrutt og aspirantgruppen ikke oppfyller deltagerkvoten i EYC/EC konkurranser, vil det være mulighet for andre aktive å delta, selv om de ikke er tatt ut til landslag eller gruppe. Dette skjer da etter godkjenning fra Sportsjefen i samråd med Landslagsleder. Konkurransefrekvens, prestasjon på Norgescup, NM og Nordiske mesterskap veies inn i vurderingen. Utøveren må selv planlegge reise og opphold, og dekke alle kostander. Deltakere under 18 år må ha med egen reiseleder. Forbundet hjelper til med lisenssøknad og påmelding. Interesse for deltagelse må meldes til sportsjefen minst 3 mnd. før konkurransen. Eventuelle spørsmål rettes til sportsjef Reino Horak.
 
Økonomisk støtte
Forbundet kan i dag bare bidra med en viss del av kostnaden for landslagenes konkurranser og samlinger. Deltagerne må selv dekke deler av kostnadene, så kalt egenandel. Egenandelen er beskrevet i utøveravtalen og blir fakturert utøveren etter hvert kvartal.
 
Klage
Klage på uttak til landslag og grupper sendes først og fremst til sportsjefen. Hvis det ikke lar seg løses og klagen opprettholdes, sendes den til sanksjonsutvalget i NKF som vil behandle klagen. Klagefristen er 10 dager etter svar fra sportsjefen.
Lenk til sanksjonsutvalg
 

Relaterte artikler

26. Apr 2021

Endret terminliste våren 2021

De nasjonale retningslinjene for idrettsarrangementer er dessverre fortsatt svært strenge, så vi ser oss derfor nødt til å avlyse norgescupkonkurransene som skulle vært avholdt i mai. NM i buldring blir flyttet til 14.-15. august.

11. Jan 2021

Hva skjer med nasjonale konkurranser i 2021

NM i Sogndal 22.-23. november 2020 ble som kjent avlyst på grunn av innstramminger i nasjonale retningslinjer for antall personer som kan samles på idrettsarrangement fra 200 til 50. Mandag 4. januar kom nye innstramminger med inntil 10 personer (ikke fastmonterte seter) eller 200 personer (fastmonterte seter).

  • Samarbeidspartnere:
  • La Sportiva
  • CAMP
  • Beal
  • Bridgedale
  • Stiftelsen Vi
  • Thon Hotels
  • Antidoping Norge