Uttakskriterier 2023

Uttak til landslag, rekrutt- & aspirantgruppe gjøres av sportsjefen i samråd med øvrige landslagsledere. Uttaket er basert på kriterier som du finner unner. I tillegg vektlegges følgende i uttaksprosessen: konkurransedeltagelse, individuell motivasjon, utviklingsmuligheter, hvordan utøveren fungerer i et lag og hvordan utøveren følger reglene og betingelsene fastsatt av NKF. Hoveduttaket til lag vil bli gjort senest i desember året før. Alle som blir tatt ut på et NKF lag må godkjenne en utøveravtale og er deretter sikret en plass.

 

Organisering av lag:  

NKF har per 2023 seniorlandslag, juniorlandslag, rekrutt og aspirantgruppe.

Senior- og juniorlandslaget består av de utøvere som oppfyller uttakskriteriene.
Landslaget og juniorlandslaget blir tilbudt minst en samling på våren og en på høsten, der en av samlingene har varighet på en uke. Alle samlinger er obligatoriske.
Utøvere på landslag skal delta på de konkurranser de er tatt ut til, med mindre de har gyldig årsak til fravær (se utøverkontrakt). NKF gir støtte til de konkurranser utøver er tatt ut til i henhold til egenandel oppgitt i utøveravtalen.
Vi har i tillegg til landslagene en rekruttgruppe (U16 – U20) og en aspirantgruppe (senior)som består av utøvere som ikke oppfyller kriterier til landslag. Du kan være aspirant inntil to år etter du ble senior.
De utøverne som er med i rekrutt og aspirant gruppen vil få tilbud om å delta på en samling i året.
De vil også kunne velge å delta i internasjonale konkurranser der det er ledige plasser. NKF gir støtte til en (1) konkurranse som utøver på rekrutt eller aspirantgruppe er tatt ut til i henhold til avtalt egenandel.

  
Uttakskriterier seniorlandslaget
For å bli tatt ut til seniorlandslaget skal utøveren ha god mulighet* til å nå en finale i en senior Europacup og/eller ha god mulighet* at nå semifinale i EM. Alternativt er at nå topp 50% av startfeltet i en World Cup konkurranse der det er opptil 100 startende. Ved mer enn 100 startende skal utøver nå topp 50. Samme gjelder på senior VM.

For parautøvere gjelder dette i tillegg:

 • Hvis en utøver presterer resultater på nivå med landslagsutøver har lagleder i samarbeid med sportsjef mulighet at ta ut aktuell utøver til internasjonale konkurranser.
 • Må kunne klassifiseres i henhold til IFSC-regelverk for klassifisering (les mer her). Lenke til regelverk: https://www.ifsc-climbing.org/index.php/paraclimbing/classification
 • Parautøver i som klatre i klasse B (svaksynt/ blind) må ha med egen ruteleser som det ukentlig trener med på konkurranser.
 • Alle parautøvere som trenger støtte utover det som kan forventes av lagleder i samband med konkurranse må selv sørge for og bære kostnadene for denne støtten. Dette betyr at alt utover konkurranse må utøveren klare selvstendig. Reise, forflytning ol.


Utøver må oppfylle uttakskriteriene minst en gang i løpet av sesongen for å få fornyet sin landslagsplass.

* «God mulighet» betyr for eksempel at utøveren i en konkurranse klart en av de to kvalik ruterne i tau som topp 50% og, men den andre på bare topp 55-70%. God mulighet at nå semifinale er at er for eksempel at nå Top 26 på ene kvalikruten i tau, men bare Top 30 på den andre. I bulder betyr det for eksempel at man har samme antall Top og bonus, men ikke når semifinale for man hadde for mange forsøk. Avhengig av konkurransenivået i konkurransen.

**Ved skader eller annen ikke selvforskyldt årsak bør ikke utøveren miste landslagsplass påfølgende år.

 

Uttakskriterier juniorlandslaget
For å bli tatt ut til juniorlandslaget skal utøveren ha nådd eller ha god mulighet* til å nå topp 50% av startfeltet i en EYC/Junior EM eller junior VM.
Hvis en utøver presterer resultater på nivå med landslagsutøver, har lagleder i samarbeid med sportssjef mulighet til å ta ut aktuell utøver til internasjonale konkurranser.

Utøver må oppfylle uttakskriteriene minst en gang i løpet av sesongen for å få fornyet sin landslagsplass.       

* «God mulighet» betyr for eksempel at utøveren i en konkurranse klarer en av de to kvalik ruterne i tau som topp 50%, men den andre på bare topp 55-70%. I bulder betyr det for eksempel at man har samme antall Top og bonus, men ikke når semifinale for man hadde for mange forsøk. Avhengig av konkurransenivået i konkurransen.
 
** Vid skada eller annen ikke selvforskyldt årsak bør ikke landslagsplass være tapt året etter hendelse.
 
*** Hvis landslagsutøver som vært på landslag, men ikke konkurrert unner 2 års tid må denne begynne på rekruttgruppe hvis søknad til lag gjøres.                            
  


Uttak til internasjonale mesterskap
Uttak til internasjonale mesterskap som Junior EM, Junior EM,  EM og VM gjøres for de som er en del av landslaget. Uttak til de nevnte mesterskapene er basert på resultatene utøveren har oppnådd i løpet av sesongen og der utøveren skal ha god mulighet at nå semifinale. Minstekravet er at uttaks kriteriene for landslag er oppfylt unner sesongen for deltagelse.  Utvalget er også basert på konkurransefrekvens og forberedelsene utøveren har gjort inn mot mesterskapet.

 

Rekruttgruppe
Rekruttgruppen består av flere av våre beste og mest motiverte konkurranseklatrere i U20, U18 & U16 med høy prioritering av U18 & U16.  For at NKF skal ha muligheten til å tilby medlemmene på rekruttgruppen treningsleirer og muligheten til å delta i en internasjonal konkurranse må NKF ha uttakskriterier, se tabell nedenfor.

Landslagsleder og Sportsjef kan også ta ut såkalt «Wild Card» fra U14 aldersgruppe til rekruttgruppen.
Det er også mulighet til å bli tatt ut i løpet av sesongen basert på prestasjon.
 
For å få muligheten til å bli tatt ut til rekruttgruppen, bør utøveren holde følgende min. nivå:

Lag Alder Kriteriekonkurranser Resultat krav
Rekruttgruppen U20 (18 & 19 år) Nordisk / NM / NC Nordisk Top3 / NM Top2 /NC tot.  Top1  
Rekruttgruppen U18 (16 & 17 år) Nordisk / NM / NC Nordisk Top3 / NM Top2 / NC tot. Top2
Rekruttgruppen U16+1/2 U14 (13,14 & 15 år) Nordisk / NM / NC Nordisk Top4 / NM Top3 / NC tot. Top2

OBS! Hvert resultat blir sjekket for relativ prestasjon i forhold til motstand og nivå innen eventuelt uttak.
 
 
Aspirantgruppe
Aspiranter er juniorlandslagsutøvere som har tatt steget opp i senioralder, men som ennå ikke har oppfylt uttakskriteriene for senior landslaget.

Utøvere utenfor lagene
Alle som blir tatt ut på et NKF lag eller gruppe og som har signert utøveravtalen, er sikret plass hele året. Utøvere som står utenfor lag / gruppe, kan likevel tas opp i løpet av året basert på prestasjoner. Dette gjelder også de som har søkt om plass, men som ikke ble tatt ut. Uttaket gjøres da basert på resultater og prestasjoner fra nasjonale og/eller internasjonale konkurranser.

Mulighet for å konkurrere internasjonalt for personer utenfor NKF-lag/ -gruppe
Hvis landslagene og utøvere fra rekruttgruppe og aspirantgruppe ikke oppfyller deltagerkvoten i EYC/EC konkurranser, vil det være mulighet for andre aktive å delta, selv om de ikke er tatt ut til et NKF lag eller gruppe. Dette skjer da etter godkjenning fra Sportsjefen i samråd med Landslagsleder. Konkurransefrekvens, prestasjon på Norgescup, NM og Nordiske mesterskap veies inn i vurderingen. Utøveren må selv planlegge reise og opphold, og dekke alle kostander. Deltakere under 18 år må ha med egen reiseleder. Forbundet hjelper til med lisenssøknad og påmelding. Interesse for deltagelse må meldes til Sportsjef minst 3 mnd. før konkurransen.
Eventuelle spørsmål rettes til sportsjef Reino Horak.

Økonomisk støtte
Forbundet kan i dag bare bidra med en viss del av kostnaden for landslagets internasjonale konkurranser og samlinger.Deltagerne må selv dekke deler av kostnadene, så kalt egenandel. Egenandelen er beskrevet i utøveravtalen og blir fakturert utøveren etter hvert kvartal.

Klage
Klage på uttak til lag og grupper sendes først og fremst til Sportsjefen. Hvis klagen opprettholdes sendes den til, og behandles av sanksjonsutvalget i NKF. Klagefristen er 10 dager etter svar fra Sportsjefen.
Link til sanksjonsutvalg: https://klatring.no/klagesak
 
 RWH 15.11.2022 

Dokument Uttakskriterier

Relaterte artikler

26. Apr 2021

Endret terminliste våren 2021

De nasjonale retningslinjene for idrettsarrangementer er dessverre fortsatt svært strenge, så vi ser oss derfor nødt til å avlyse norgescupkonkurransene som skulle vært avholdt i mai. NM i buldring blir flyttet til 14.-15. august.

11. Jan 2021

Hva skjer med nasjonale konkurranser i 2021

NM i Sogndal 22.-23. november 2020 ble som kjent avlyst på grunn av innstramminger i nasjonale retningslinjer for antall personer som kan samles på idrettsarrangement fra 200 til 50. Mandag 4. januar kom nye innstramminger med inntil 10 personer (ikke fastmonterte seter) eller 200 personer (fastmonterte seter).

 • Samarbeidspartnere:
 • La Sportiva
 • CAMP
 • Beal
 • Bridgedale
 • Stiftelsen Vi
 • Thon Hotels
 • Antidoping Norge