Uttakskriterier

Uttak til landslag og utviklingslag gjøres av sportsjefen i samråd med øvrige landslags ledere. Uttaket er basert på flere ting. Fremst resultater fra internasjonale konkurranser, men også resultater fra Nordisk, NM og nasjonale konkurranser kan gi en mulighet. Konkurransedeltagelse, individuell motivasjon, utviklingsmuligheter, hvordan utøveren fungerer i et lag og hvordan utøveren følger reglene og betingelsene fastsatt av NKF, vil også bli vurdert i uttaksprosessen. Alle som blir tatt ut på et NKF-lag må godkjenne utøveravtalen og er deretter sikret en plass i løper av året.

 

UTTAKSKRITERIER FOR LAG  
NORGES KLATREFORBUND 

2021/2022 

Uttak til landslag og utviklingslag gjøres av sportsjefen i samråd med øvrige landslags ledere. Uttaket er basert på flere ting. Fremst resultater fra internasjonale konkurranser, men også resultater fra Nordisk, NM og nasjonale konkurranser kan gi en mulighet. Konkurransedeltagelse, individuell motivasjon, utviklingsmuligheter, hvordan utøveren fungerer i et lag og hvordan utøveren følger reglene og betingelsene fastsatt av NKF, vil også bli vurdert i uttaksprosessen. Alle som blir tatt ut på et NKF-lag må godkjenne utøveravtalen og er deretter sikret en plass i løper av året.

Støtte

Forbundet kan i dag bare bidra med en viss del av kostnaden for landslagets internasjonale konkurranser og samlinger.Deltagerne må selv dekke deler av kostnadene, så kalt egenandel. Støtten fra NKF dekker normalt sett reisekostnader. Egenandelen blir fakturert utøveren etter hvert kvartal. Egenandeler er beskrevet i utøveravtalen.

Uttak til internasjonale mesterskap
Uttak til internasjonale mesterskap som JEM / EM / JVM / VM gjøres for de som er en del av landslaget. Uttak til de nevnte mesterskapene er basert på resultatene utøveren har oppnådd i løpet av sesongen og der utøveren skal ha god mulighet at nå semifinale. Minstekravet er at kriteriene for landslagsvalg er oppfylt unner sesongen for deltagelse.  Utvalget er også basert på konkurransefrekvens og forberedelsene utøveren har gjort inn mot mesterskapet.
 
 
Seniorlandslaget
For å bli tatt ut til seniorlandslaget skal utøveren nå en semifinale i en senior Europacup og/eller ha god mulighet at nå semifinale i EM. Alternativt er at ha god mulighet for å nå topp 50% av startfeltet i en World Cup konkurranse der det er opptil 100 startende. Ved mer enn 100 startende skal en nå topp 50. Samme gjelder på senior VM. Dette målet bør nås i minst en konkurranse i løpet av sesongen, for at utøveren skal få fornyet sin landslagsplass året etter. Følgende kan også tilbys en landslagsplass.               
* «god mulighet» betyr for eksempel at utøveren i en konkurranse klart en av de to kvalik ruterne i tau som topp 50% og, men den andre på bare topp 55-70%. God mulighet at nå semifinale er at er for eksempel at nå Top 26 på ene kvalikruten i tau, men bare Top 30 på den andre. I bulder betyr det for eksempel at man har samme antall Top og bonus, men ikke når semifinale for man hadde for mange forsøk.
** Vid skada eller annen ikke selvforskyldt årsak bør ikke landslagsplass være tapt året etter hendelse.
*** Hvis landslagsutøver som vært på landslag, men ikke konkurrert unner 2 års tid må denne begynne på utviklingslag hvis søknad til lag      gjøres.
 
Juniorlandslaget
For å bli tatt ut til juniorlandslaget skal utøveren ha nådd eller ha * «god mulighet» å nå topp 50% av startfeltet i en EYC/JEM, annen internasjonal sammenlignbar konkurranse eller et junior VM. Dette målet bør også nås i minst en konkurranse i løpet av sesongen, for at utøveren skal få fornyet sin landslagsplass året etter.  Følgende kan også hvid tilstrekkelig nivå tilbys en junior landslagsplass.  -Vinneren av Nordisk i sin klasse, forutsatt att vinneren også er minst topp 3 på NM. Vinneren av junior NM i Youth B og Youth A, forutsatt at vinneren også er minst topp 3 totalt i norgescupen i samme disiplin.
Hvis en utøver presterer resultater i paritet med landslagsutøver har sportsjef i samarbeid med lagleder mulighet at ta ut aktuell utøver til juniorlandslaget.
* «god mulighet» betyr for eksempel at utøveren i en konkurranse klart en av de to kvalik ruterne i tau som topp 50% og, men den andre på bare topp 55-70%. I bulder betyr det for eksempel at man har samme antall Top og bonus, men ikke når semifinale for man hadde for mange forsøk.
** Vid skada eller annen ikke selvforskyldt årsak bør ikke landslagsplass være tapt året etter hendelse.
 
Utviklingslaget
Utviklingslaget består av flere av våre beste og mest motiverte konkurranseklatrere. Deltaker i Youth B og Youth A prioroteres. Deltakere på laget får mulighet til å bli med på utvalgte treningssamlinger. Målsetningen er også å kunne tilby gruppen mulighet å delta i det minste en internasjonal konkurranse per år. For at NKF skal ha muligheten til å tilby medlemmene på utviklingslaget treningsleirer og muligheten til å delta i en internasjonal konkurranse må NKF ha uttakskriterier, se tabell nedenfor.
Landslagsleder og Sportsjef kan også ta ut såkalt «wildcard» fra youth C aldersgruppe til utviklingslaget.
Mulighet finnes at bli tatt ut unner sesong basert på prestasjon.
Deltaker på utviklingslag senior er juniorlandslagsutøvere som har tatt steget opp i senioralder, men som ennå ikke har oppfylt uttakskriteriene for senior landslaget.
 
 
 
For å få muligheten til å bli tatt ut til utviklingslandslaget, bør utøveren holde følgende min. nivå:

Lag Alder Kriteriekonkurranser Resultat krav
Utviklingslag Jr. Junior (18 & 19 år) Nordisk / NM / NC Nordisk Top 3 / NM Top 2 / NC tot. Top 2
Utviklingslag Jr. Youth A (16 & 17 år) Nordisk / NM / NC Nordisk Top 4 / NM Top 2 / NC tot. Top 2
Utviklingslag Jr. Youth C/B (13,14 & 15 år) Nordisk / NM / NC Nordisk Top 8 / NM Top 4 / NC tot. Top 4


Landslag para   
Fra 2021 har NKF etablert et Landslag i paraklatring som skal representere Norge på internasjonale parakonkurranser og delta på nasjonale treningssamlinger.   Uttakskriteriene til Landslag i paraklatring er:
- Resultater fra konkurranser, Vinner av NM*, samt må utøveren holde nivået forhold til vanskelighetsgraden i sin klasse internasjonalt.
- Den aktive må opprettholde et treningsvolum på minimum nivå 6 i utviklingstrappen.
- Man må kunne klassifiseres i henhold til IFSC-regelverk for klassifisering (les mer her). - Du fyller 16 år i dette året eller er eldre 
Lenke til regelverk: https://www.ifsc-climbing.org/index.php/paraclimbing/classification 
*Laglederen har mulighet til å ta ut utøvere som klatre om lag like godt som landslagsutøver. 
 
 
Utøvere utenfor lagene
Alle som blir tatt ut på et NKF lag og signert utøveravtalen, er sikret plass hele året. Utøvere som står utenfor lagene, kan likevel tas opp i løpet av året basert på prestasjoner. Dette gjelder også de som har søkt om plass, men som ikke ble tatt ut. Opptaket gjøres da basert på resultater og prestasjoner fra nasjonale/internasjonale konkurranser.
 
Flere muligheter å konkurrere internasjonalt
Hvis landslagene og utøvere fra utviklingslag ikke oppfyller deltagerkvoten i EYC/EC konkurranser, vil det være mulighet for andre aktive å delta, selv om de ikke er tatt ut til et NKF lag. Dette skjer da etter godkjenning fra Sportsjefen i samråd med Landslagsleder. Konkurransefrekvens, prestasjon på Norgescup/NM og Nordiske mesterskap veies inn i vurderingen. Utøvere dette gjelder må selv planlegge reise og opphold, og dekke alle kostander. Deltakere under 18 år må ha med egen reiseleder.
 
Forbundet hjelper til med lisenssøknad og påmelding. Interesse for deltagelse må meldes til Sportsjef minst 3 mnd. før konkurransen.
Eventuelle spørsmål rettes til sportsjef Reino Horak.

Senest oppdatert 08.12.21
 
 
 
Klage
Klage på laguttak sendes først og fremst til sportsjefen. Hvis det fortsatt er en klage sendes den til, og behandles av sanksjonsutvalget i NKF. Klagefristen er 10 dager etter svar fra sportsjefen.
Link til sanksjonsutvalg   https://klatring.no/klage-og-varsel


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Relaterte artikler

26. Apr 2021

Endret terminliste våren 2021

De nasjonale retningslinjene for idrettsarrangementer er dessverre fortsatt svært strenge, så vi ser oss derfor nødt til å avlyse norgescupkonkurransene som skulle vært avholdt i mai. NM i buldring blir flyttet til 14.-15. august.

11. Jan 2021

Hva skjer med nasjonale konkurranser i 2021

NM i Sogndal 22.-23. november 2020 ble som kjent avlyst på grunn av innstramminger i nasjonale retningslinjer for antall personer som kan samles på idrettsarrangement fra 200 til 50. Mandag 4. januar kom nye innstramminger med inntil 10 personer (ikke fastmonterte seter) eller 200 personer (fastmonterte seter).

  • Samarbeidspartnere:
  • La Sportiva
  • CAMP
  • Beal
  • Bridgedale
  • Stiftelsen Vi
  • Thon Hotels
  • Antidoping Norge