5. Ulykkesoppfølging

Å trekke lærdom av ulykker, nestenulykker og andre uønskede hendelser, er svært viktig for å forebygge nye ulykker. En skriftlig system for dette skal inngå i klubbens opplegg for å "kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko", i samsvar med internkontrollforskriften.

Les NKFs egne retningslinjer for ulykkesoppfølging.

Dette krever gode rutiner for rapportering av ulykker og nestenulykker, og like gode rutiner for å igangsette tiltak som kan forhindre liknende hendelser.

Her har vi satt opp et eksempel til en prosedyre klubben kan følge i dette arbeidet:

Prosedyre for ulykkesregistrering og –oppfølging.

Et godt verktøy for dette arbeidet er NKFs ulykkesdatabase.  Om klubben kan vise til at ulykker og nestenulykker blir rapportert hit, er kravet til dokumentasjon langt på veg ivaretatt.  Det som kreves i tillegg er en tiltaksplan, protokoll e.l., som viser at hendelsene blir fulgt opp med tiltak når det er nødvendig.

Ulykkesregistreringsskjemaet til NF og NKF

Ulykkedatabasen gir også en landsdekkende oversikt over rapporterte ulykker.  Denne kan klubben gjerne bruke som et utgangspunkt for sine egne vurderinger av risikoer og tiltak.

Se rapporterte ulykker

En effektiv rapportering av uønskede hendelser krever at informasjonen nedtegnes der og da av den som ser det, enten dette er den sikkerhetsansvarlige selv, en instruktør, leder eller tilfeldig tilstedeværende klatrer.  Der internett ikke er tilgjengelig, som i klatrerommet, kan det være greit å ha papirskjema liggende til dette formålet.  Sett også gjerne opp en postkasse der sikkerhetsansvarlig kan hente inn skjemaene, og legge dem inn i NKFs ulykkesdatabase.  Andre uønskede hendelser skal også noteres, slik at det kan trekkes lærdom av dem internt. Til dette kan vi bruke et skjema for "avviksmelding". Dette fylles ut etter behov, og samles inn av klubbens HMS-/sikkerhetsansvarlige.

Skjema for avviksmelding

Relaterte artikler

22. Okt 2019

Viktig: Tilbakekalling på Perfect Descent autobelay

På bakgrunn av at det har blitt funnet svakheter i fjærene som skal bremse/trekke inn stroppen på sine autobelayer, har produsenten Perfect Descent sendt melding om frivillig tilbakekalling av stort sett hele sitt sortiment produsert mellom 2017 og 2019.

  • Samarbeidspartnere:
  • La Sportiva
  • CAMP
  • Beal
  • Bridgedale
  • Stiftelsen Vi
  • Thon Hotels
  • Antidoping Norge