Rapportere ulykke

Kunnskap om årsaker er viktig for å forebygge klatreulykker.  Du kan hjelpe oss med dette ved å rapportere kjente ulykker og nestenulykker.  Alle innkomne rapporter blir lagt inn i ulykkesdatabasen vår, og gjennomgått av sikkerhetskomiteen.

Skjema for å rapportere ny ulykke.

Husk at vi er avhengige av dine tilbakemeldinger for å lære, og gjøre klatrenorge tryggere. Både ulykker, nestenulykker, skumle hendelser og uhell som fører til skade bør rapporteres inn.

Her kan du lese om og lære av tidligere innrapporterte ulykker.

  • Samarbeidspartnere:
  • Petzl
  • Y&Y
  • Thon Hotels
  • Eterni
  • Gjensidige forsikring