Trenerutviklere NKF

NKF har som mål at alle barn og unge som trener klatring organisert skal trenes av en person med trenerutdanning. For å klare å nå dette målet vil NKF holde flere trenerkurs enn vi gjør i dag, og kunne gjøre kursene lettere tilgjengelig. Vi setter opp kurskalender med trenerkurs for alle regioner, og har fem trenerutviklere fordelt omkring i landet som vil gjennomføre kurs.

Øyvind Fredriksen Vedal

Trenerutvikler

Sjoerd Boersma

Trenerutvikler

Ingrid Rui

Trenerutvikler +4799596928

Elias Olsen

Utviklingskonsulent 46804314

Relaterte artikler

08. Jan 2021

Ønsker du utvikle morgendagens klatretrenere?

Norges klatreforbund søker trenerutviklere til å utvikle morgendagens trenere for barn og ungdom! Som trenerutvikler vil du holde NKF sine trenerkurs nivå 1 og 2, samt bidra til andre kompetansehevende tiltak og nettverksbygging for trenere. Søknadsfrist 31. januar!

  • Samarbeidspartnere:
  • La Sportiva
  • CAMP
  • Beal
  • Bridgedale
  • Stiftelsen Vi
  • Thon Hotels
  • Antidoping Norge