Trenerutviklere NKF

NKF har som mål at alle barn og unge som trener klatring organisert skal trenes av en trener med trenerutdanning. For å klare å nå dette målet må NKF kunne holde flere trenerkurs enn vi gjør i dag, og kunne gjøre kursene lettere tilgjengelig. I 2021 vil vi starte med å sette opp kurskalender med trenerkurs for alle regioner, og har fem trenerutviklere fordelt omkring i landet som vil gjennomføre kurs.

Øyvind Fredriksen Vedal

Trenerutvikler

Philip Toney

Trenerutvikler

Marianne Norland

Trenerutvikler

Sjoerd Boersma

Trenerutvikler

Relaterte artikler

08. Jan 2021

Ønsker du utvikle morgendagens klatretrenere?

Norges klatreforbund søker trenerutviklere til å utvikle morgendagens trenere for barn og ungdom! Som trenerutvikler vil du holde NKF sine trenerkurs nivå 1 og 2, samt bidra til andre kompetansehevende tiltak og nettverksbygging for trenere. Søknadsfrist 31. januar!

  • Samarbeidspartnere:
  • La Sportiva
  • CAMP
  • Beal
  • Bridgedale
  • Stiftelsen Vi
  • Thon Hotels
  • Antidoping Norge