Trenerutdanning

Bedre trenere – Bedre aktivitet – Bedre utøvere. Trenerløypa er et felles rammeverk for trenerutvikling i norsk idrett. Ved hjelp av Trenerløypa ønsker norsk idrett at trenere på alle nivåer skal ha muligheten til kontinuerlig å forbedre og videreutvikle egen kompetanse, slik at de bedre kan legge til rette for god aktivitet i klubbene.

Utdanningsstige for Klatretrenere. De ulike nivåene for trenere gjenspeiler hvilke utøvere man trener. Vi har også laget videreutdanningstilbud innenfor nivåene for å gi et bredere kompetanseutviklingstilbud.

Norges klatreforbund har per tid godkjent trenerutdanning opp til Trener 3. Forbundet lager kursmaler og utdanningsmodell for egne trenerutdanninger basert på rammeverket til Norges idrettsforbund.

Målet er å sikre god kvalitet i utdanningen, og utdanningstilbud på rett nivå for de utøverne man skal trene.

I 2019 startet NKF prosjektet Kompetanseløftet, som hadde som mål å heve nivået på utdanningstilbudet for trenere i klatring. Prosjektet hadde som mål å revidere kursmalene for trener 1 og trener 2, lage en utviklingstrapp for utøvere, utvikle øvelsesdatabasen Klatreøkta.no, og å få klatring inn på skadefri.no. Prosjektet er støttet av Sparebankstiftelsen DNB med 3,25 millioner .  Du kan lese mer om prosjektet her.

I forbindelse med revisjon av kursmaler har NKF også revidert utdanningmodellen for trenere. Tidligere var nivået over kurslærere for nivået under, en modell som hadde både praktiske og faglige svakheter. Idrettsforbundet og flere andre idretter har gått over til en modell med egne kurs for «Trenerutviklere», som holder trenerkurs, og NKF besluttet å legge om til samme modell. Dette betyr at Trener 1 ikke lengre kvalifisere til å hold Klatreinstruktør inne og trener 2 ikke lengre kvalifiserer til å hold trener 1-kurs. 

For mer informasjon om kurs og kursmaler, se i menyen til venstre.

 

Utdanningsstige for Trenerutviklere. For å gå Grunnkurs trenerutvikler må man ha vært klatretrener i minimum tre år, og kan da ha mulighet til å bli trenerutvikler opp til samme nivå som man er nå.

Relaterte artikler

18. Mai 2021

Hurra! Klatreøkta er lansert!

Klatreøkta er NKF sin øvelsesbanken, det er en konkretisering av utviklingstrappen som er lett å ta i bruk av alle som trener barn og ungdom. Dette er noe som er særlig etterlengtet i våre klubber.

  • Samarbeidspartnere:
  • La Sportiva
  • CAMP
  • Beal
  • Bridgedale
  • Stiftelsen Vi
  • Thon Hotels
  • Antidoping Norge