Trener 2

Vil du trene ungdom og viderekommende i klatring? Da er trener 1 utdanningen for deg!

På Trener 2-kurset skal kursdeltakeren få god innsikt i hvordan man kan ivareta ungdommers behov i et sosialt, spennende og trygt miljø og ha en helhetlig forståelse av treningsprosessen. Etter gjennomført kurs skal deltakerne kunne lede klatretrening for ungdom med fokus på deltakelse og utvikling. Ungdommene skal videreutvikle fysiske, psykiske og sosiale egenskaper samt tekniske/taktiske ferdigheter, slik at de opplever glede, utfordring, trygghet og mestring.

Trener 2 er andre nivå i Trenerløypa til Norges idrettsforbund. Kurset er i henhold til NIFs retningslinjer for Trenerløypa. På Trener 2 er fokuset fortsatt på deltakelse, men det legges også vekt på utvikling av utøverne, med et ekstra fokus på å være en god og effektiv trener for ungdommer.

Innhold og varighet 

Kurset består av 61 timer teori med kurslærer og 14 timer e-læring og 75 timer praksis som trener.

Undervisningsdelen består av:  

Undervisning med kurslærer -61 timer
E-læringskurs – 14 timer

Praksisdelen består av:

 • Minimum halvparten av praksisen skal være treneraktivitet for ungdom/viderekomne, enkeltutøvere/grupper.
 • Praksis kan også være deltakelse på relevante trenerkurs og -samlinger.

Målgruppe
Målgruppen er trenere som ønsker å videreutvikle både seg selv og utøverne. For å delta på Trener 2-kurs kreves det at man har Trener 1 i klatring, og det er en forutsetning at man fungerer aktivt som trener, helst for ungdom.

Kvalifisering
Sertifiseringen Trener 2 kvalifiserer til å

 • være trener for ungdom og viderekomne  
 • bli tatt opp på kompetansekurs i fingertrening

Opptakskrav
Formell kompetanse: har gyldig godkjenning som Trener 1 og fungerer aktivt som trener
Alder: minimum 18 år ved kursstart
Erfaring: minimum 12 måneders erfaring som aktiv Trener 1; naturlige opphold som sommerferie, påskeferie o.l. er inkludert i de 12 månedene
Ferdighet: kjennskap til klatreteknikk og konkurranser på regionalt/nasjonalt nivå

E-læring:
Alle kursene er gjennom NIF sin e-læringsportal og krever at man har en minidrett-bruker.

Relaterte artikler

08. Jan 2021

Ønsker du utvikle morgendagens klatretrenere?

Norges klatreforbund søker trenerutviklere til å utvikle morgendagens trenere for barn og ungdom! Som trenerutvikler vil du holde NKF sine trenerkurs nivå 1 og 2, samt bidra til andre kompetansehevende tiltak og nettverksbygging for trenere. Søknadsfrist 31. januar!

 • Samarbeidspartnere:
 • La Sportiva
 • CAMP
 • Beal
 • Bridgedale
 • Stiftelsen Vi
 • Thon Hotels
 • Antidoping Norge