Trener 1 - Teknikktrening

Barn og ungdom som trener klatring skal møte klatretrenere som kan bidra til å øke forståelsen for klatring og teknikk!

På NKF sitt kompetansekurs i teknikk skal kursdeltakeren få god innsikt i grunnleggende og mer viderekommen klatreteknikk. Etter gjennomført kurs skal deltakerne kunne formidle og lære bort grunnleggende og viderekommende klatreteknikk til utøvere som ønsker å forbedre sin klatreteknikk.

Kompetansekurset i teknikk skal gjøre trenere bedre rustet til å formidle hvorfor og hvordan man bruker ulike teknikker, og å lære disse teknikkene videre. NKF ønsker med denne videreutdanningen å skape trenere som er mer bevisste på egen klatreteknikk, og med det igjen flinkere utøvere med større klatreteknisk repertoar.

Kompetansekurs i teknikk er et kurs man kan ta etter gjennomført trener 1 utdanning. Dette kurset kan gjerne tas før trener 2 kurset, da det er ment som et hjelpemiddel for trenere til å formidle klatreteknikk til nybegynnere og mer viderekomne utøvere.

 

Opptakskrav
-          Formell kompetanse: Gjennomført trener 1- kurs (45 timer)

-          Ferdighet: Behersker grunnleggende klatreteknikk og være kjent med en del viderekommende teknikk. Se “Vedlegg 1” for hva som defineres som grunnleggende og viderekommende teknikk (vedlegg kommer).

Antall deltakere
Maksimum 10 deltakere per kursleder

Varighet på kurs
Kurset består av 15 timer undervisning, inkludert pauser. Gjennomføres over 2 dager.

Relaterte artikler

08. Jan 2021

Ønsker du utvikle morgendagens klatretrenere?

Norges klatreforbund søker trenerutviklere til å utvikle morgendagens trenere for barn og ungdom! Som trenerutvikler vil du holde NKF sine trenerkurs nivå 1 og 2, samt bidra til andre kompetansehevende tiltak og nettverksbygging for trenere. Søknadsfrist 31. januar!

  • Samarbeidspartnere:
  • La Sportiva
  • CAMP
  • Beal
  • Bridgedale
  • Stiftelsen Vi
  • Thon Hotels
  • Antidoping Norge