Trener 1

Vil du trene barn, ungdom og nybegynnere i klatring? Da er trener 1 utdanningen for deg!

Barn og ungdom som trener klatring skal møte kompetente klatretrenere. Trener 1-kurset skal gjøre treneren i stand til å gi en innlæring av grunnleggende tekniske ferdigheter, utvikle fysiske, psykiske og sosiale egenskaper hos utøvere, og å ivareta utøvernes behov i et sosialt, spennende og sikkert miljø. NKFs ønsker at trener utdanningen skal skape bedre trenere, bedre aktivitet og bedre utøvere.

Trener 1 kan fra gammel kursmal være hovedinstruktør på klatreleder inne-kurs, men Trener 1 som utdannes etter ny mal vil ikke kunne holde Klatreleder inne-kurs. Hovedfokuset for Trener 1 skal være å trene barn, ungdom og nybegynnere. Les mer her om overgangsordning for Trenere fra gammel kursmal

Oppdatert kursmal for Trener 1 ble godkjent 20. april 2021, og alle Trener 1-kurs som holdes fra og med 21. mai 2021 må holdes etter ny kursmal. Pensum legges ut fortløpende under, ta kontakt om det er noe dere trenger litt tidligere. 

Målgruppen for trener 1-kurset er ungdom fra 16 år og voksne med god kjennskap til klatring og som ønsker å bli trenere for barn, ungdom og utøvere på begynnernivå.

Innhold/varighet

Kurset består av 45 timer undervisning og 45 timer praksis. 

Undervisningsdelen består av:  

 • Undervisning med kurslærer, kan gjennomføres digitalt – 16 timer
 • E-læringskurs – 8 timer
 • Praksis med kurslærer, krever fysisk oppmøte – 21 timer

Praksisdelen består av:

 • Treneraktivitet for barn/ungdom/nybegynnere. Enkeltutøvere eller grupper - minimum 23 timer
 • Instruktør på innføringskurs i klatring
 • Deltagelse på relevante trenerkurs og -samlinger

Opptakskrav

Formell kompetanse: Gyldig godkjenning som klatreleder inne og kurs i hjerte/lunge-redning (HLR). HLR-kurset skal ha varighet på minimum 3 timer, og være fra siste 2 år.

Kurset i HLR må være på minimum 3 timer langt og må være gjennomført innen de siste 2 årene.

Alder: Minimum 16 år ved kursstart. 

Deltagere som er mellom 16 og 18 år, og har bestått kurset kan fungere som hjelpetrener/instruktør. Ansvarlig for aktiviteten må være over 18 år og har minimum sertifisering som Klatreleder inne.

Erfaring: Minimum 12 måneder erfaring med ledklatring inne/ute.

Med dette menes 12 måneder med høy aktivitet. Med høy aktivitet mener vi et gjennomsnitt på minimum to klatreøkter per uke det siste 12 måneder før en søker opptak til kurset. 

Ferdighet: Behersker grunnleggende klatreteknikk. 

Dette skal forstås som: grunnleggende begrepsforståelse/klatreterminlogi og grunnleggende kjennskap til klatrespesifikk bevegelsesforståelse. 

E-læring

Alle kursene er gjennom NIF sin e-læringsportal og krever at man har en minidrett-bruker. 

Relaterte artikler

18. Mai 2021

Hurra! Klatreøkta er lansert!

Klatreøkta er NKF sin øvelsesbanken, det er en konkretisering av utviklingstrappen som er lett å ta i bruk av alle som trener barn og ungdom. Dette er noe som er særlig etterlengtet i våre klubber.

08. Jan 2021

Ønsker du utvikle morgendagens klatretrenere?

Norges klatreforbund søker trenerutviklere til å utvikle morgendagens trenere for barn og ungdom! Som trenerutvikler vil du holde NKF sine trenerkurs nivå 1 og 2, samt bidra til andre kompetansehevende tiltak og nettverksbygging for trenere. Søknadsfrist 31. januar!

 • Samarbeidspartnere:
 • La Sportiva
 • CAMP
 • Beal
 • Bridgedale
 • Thon Hotels
 • Stiftelsen Vi
 • Rent særforbund