Trener 1

Trener 1 er en utdanning som er rettet mot dem som er i en rolle som aktivitetsleder, trener eller veileder, inne.

Opptakskrav

Formell kompetanse: Godkjent som klatreleder inne.

Alder: Minimum 16 år ved kursstart. Deltakere mellom 16 og 18 år vil ha et begrenset arbeidsområde*

Erfaring: Minimum 1 års erfaring med klatring og sikring på led inne eller ute.

Ferdighet: Lede minimum grad 5.

Varighet

Undervisning og selvstudium: 45 timer, fordelt på 22t selvstudium og 23t undervisning.

Praksis: 45 timer obligatorisk praksis etter kurset.

Kvalifisering

Kurset kvalifiserer til å være:

 • Trener for utøvere på nybegynnernivå
 • Hovedinstruktør på følgende NKF-kurs:
  • Klatreleder inne-kurs
  • Innføringskurs innendørs (12t nybegynnerkurs)
  • Etterutdanningskurs***
  • Instruktør på Brattkorttest
  • Hjelpetrener eller medinstruktør**
 • Utvikle fysiske, psykiske og sosiale egenskaper for utøvere på begynnernivå, og å ivareta utøvernes behov i et sosialt, spennende og trygt miljø.
 • Skal kunne gi en innlæring av grunnleggende tekniske ferdigheter.
 • Inneha en aktivitetsbank for oppvarmingsaktiviteter, klatreaktiviteter og treningsmetoder.
 • Skal kunne ivareta sikkerheten* ved klatring for nybegynnere inne.

*Gjelder kun for trener 1 som er fylt 18år

**Gjelder trener 1 som er under 18år og som ikke er godkjent klatreleder inne. Disse vil kunne virke som trener 1 sammen med noen som har sikkerhetskompetanse minimum tilsvarende klatreleder inne

***Trener 1 + kompetanse til det spesifikke etterutdanningskurset

Norges Klatreforbund utdanner trenere for å sikre at kurs, aktiviteter og treninger holder kvalifisert nivå. Kurset er også i henhold til NIFs retningslinjer for trenerløypen. 

Litteratur

Bøker og hefter:

 

Nettsider:

 

Dokumenter:

Relaterte artikler

08. Jan 2021

Ønsker du utvikle morgendagens klatretrenere?

Norges klatreforbund søker trenerutviklere til å utvikle morgendagens trenere for barn og ungdom! Som trenerutvikler vil du holde NKF sine trenerkurs nivå 1 og 2, samt bidra til andre kompetansehevende tiltak og nettverksbygging for trenere. Søknadsfrist 31. januar!

 • Samarbeidspartnere:
 • La Sportiva
 • Bridgedale
 • Thon Hotels
 • Stiftelsen Vi
 • Rent særforbund