Sunn Idrett

Spiseforstyrrelser er et problem i klatring. Hvordan er det i din klubb? Snakker dere om det? Er trenere og ledere oppmerksomme på det?

Her kommer tips til hva klubben kan gjøre for å forebygge spiseforstyrrelser: 


Sørg for at klubben har gode rollemodeller 
Er ledere og trenere i klubben bevist på at de er rollemodeller? Hvordan vi voksne snakker om helse, kropp og mat påvirker de unge i klubben, både gjennom negative og positive kommentarer. Ta opp temaet med klubbens ledere og trenere og sorg for at dere står sammen i å skape gode holdninger i klubben.  

Sørg for at alle vet hvor de kan finne mer informasjon og hjelp 
Sunn idrett er en nettside i som tilbyr informasjon, rådgivning, e-læring og foredrag rettet mot utøvere, trenere, foresatte og støttepersonell. De har også en anonym chat der utøvere og andre kan ta kontakt for å få rådgivning om tanker og følelser knyttet til mat, kropp, selvfølelse, forventningspress, prestasjon, stress, spiseforstyrrelser eller andre utfordringer man kan oppleve som ung idrettsutøver.  Sørg for at utøvere, trenere og foresatte kjenner til disse tjenestene. 

Lenke til nettsiden Sunn idrett:  https://sunnidrett.no/ 
Lenke til rådgivning og chattjeneste: https://sunnidrett.no/radgivning/ 
Lenke til brosjyrer rettet mot trenere for foresatte: https://sunnidrett.no/wp-content/uploads/2016/01/Sunn-Idrett-Trenerbrosjyre.pdf 

Øk kunnskapen i klubben 
Send klubbens trenere på trenerutdanning i NKF. Her vil de få informasjon og kunnskap om teamet, sammen med andre viktige verktøy for å bli en god trener.  

Sunn idrett tilbyr også gratis e-læringskurs for utøvere, trenere og støtteapparat. Dette kurset bør alle som trener ungdom ta. Les mer her: https://sunnidrett.no/elaring/ 

Sunn idrett tilbyr foredrag til idrettslag. Les mer om hvordan dere bestiller et foredrag til klubben her: https://sunnidrett.no/vare-aktiviteter/foredrag/ 

  • Samarbeidspartnere:
  • La Sportiva
  • CAMP
  • Beal
  • Bridgedale
  • Stiftelsen Vi
  • Thon Hotels
  • Antidoping Norge