Strykfeil

For å sikre at praksis i forhold til stryk på prøver er tilnærmet like, uavhengig av hvor og av hvem prøven blir gjennomført, har det blitt satt opp eksempler på hva som ansees som klare strykfeil og hva som ansees som mindre feil. Strykfeil på prøven må naturligvis sees i sammenheng med gjeldende ‘NKF metodesett for klatring’ og ‘innhold i Brattkort- og Topptaukortprøve. Det forutsettes at instruktører som skal avholde prøver har satt seg inn i disse.

Det er instruktøren som gjennomfører testen som fortløpende må vurdere sikkerhet og om sikringsarbeidet er tilfredsstillende. Dersom klatreren viser ferdighets- eller kunnskapsmangler som klart vil gå ut over sikkerheten, skal sikringskort ikke utstedes. Ved mindre alvorlige ferdighets- eller kunnskapsmangler kan kort likevel utstedes, dersom klatreren umiddelbart forstår feilen og retter seg etter korrigering.

Ved gjentatte mindre alvorlige feil, og dersom klatrer ikke klarer å rette seg etter korrigering skal sikringskort ikke utstedes. 

Vær oppmerksom på at klatrer som tar testen bør få gå gjennom kameratsjekk, før en eventuelt stryker vedkommende.

Feil har blitt gradert i tre grupper, hvor grad 3 normalt er klare strykfeil: 
 • Grad 1 – mindre feil, liten risiko for fare
 • Grad 2 – økt risiko for fare, gjentatte feil kan gi stryk
 • Grad 3 – Stor sannsynlighet for ulykker og farlige bakkefall

Følgende liste over feil er ikke fullstendig, og det er opp til den enkelte instruktør å vurdere om klatrer sikrer forsvarlig.

Som instruktør kan det være nyttig å stille seg følgende spørsmål når en vurderer sikringsarbeidet:

 • Er du rimelig sikker på at vedkommende vil montere utstyret riktig, og gjennomføre selv- og kameratsjekk?
 • Er du rimelig sikker på at denne personen ikke kommer til å slippe bremsetauet? Også dersom det kommer et overaskende fall når det er mye slakk i tauet?

Er svaret nei på noen av disse spørsmålene er det normalt en indikasjon på at sikringskort ikke bør utstedes.

PRØVE TIL TOPPTAUKORT

Forberedelser til klatring

Påtaking av sele og innbinding med åttetallsknute

Aktuelle feil: 

 • Grad 1: Vridde deler (eks. sentralløkke, lårløkker)
 • Grad 2: Kort tamp på knuten
 • Grad 3: Spenner ikke tredd tilbake, klarer ikke knytte åttetallsknute korrekt (STRYK)
Korrekt montering av sikringsbrems:

Aktuelle feil:

 • Grad 1: Karabin festet i sentralløkken og i tillegg hoftebelte eller lårløkker
 • Grad 2: Taubrems montert feil vei
 • Grad 3: Karabin ikke skrudd igjen, festet i utstyrshemper o.l. (STRYK)
Kontroll på egen side og kameratsjekk

Aktuelle feil:

 • Grad 1: Sjekker kun visuelt
 • Grad 2: Sjekker ikke seg selv, sjekker uten å oppdage grad 1- eller 2-feil, ufokusert og usystematisk
 • Grad 3: Ikke gjennomført komplett kameratsjekk, sjekker uten å oppdage grad 3-feil (STRYK)
Sikringsarbeid

Aktuelle feil:

 • Grad 1: Rotete håndgrep, slakk på tauet
 • Grad 2: Ufullstendig grep rundt bremsetauet, sikrer ufokusert / følger ikke med på klatrer, hånd for nære taubrems, taubrems lenge i åpen posisjon, en hånd på bremsetau ved nedfiring.
 • Grad 3: Slipper bremsetauet, gjentatte ganger taubrems lenge i åpen posisjon, gjentatt ufullstendig bremsegrep (STRYK)
I veggen

Aktuelle feil: 

 • Grad 1: Traverserer (fare for pendel)
 • Grad 2: Kan ikke redegjøre for topptaufeste
 • Grad 3: Klatrer gjør noe som klart går ut over sikkerheten til seg selv og andre (STRYK)
Kommunikasjon og oppmerksomhet

Aktuelle feil: 

 • Grad 1: Kun visuell kommunikasjon ved nedfiring
 • Grad 2: Ingen kommunikasjon før nedfiring, gir ikke beskjed (f.eks. klatrer for fort-mye slakk)
 • Grad 3: Klatrer begynner å klatre uten at sikrer starter sikringsarbeid, begrenset oppmerksomhet og ingen kommunikasjon (STRYK)
Ansvar

Aktuelle feil:

 • Grad 1: Kjenner ikke til klatrevettplakaten
 • Grad 2: 
 • Grad 3: Vil ikke skrive under på ansvarserklæringen (sikringskort kan ikke utstedes)

 

PRØVE TIL BRATTKORT

Samme som for Topptaukort, med noen tillegg som beskrevet under.

Forberedelser til klatring

Aktuelle feil: 

 • Grad 1: Tråkker på tauet, monterer taubrems rett ved klatrer (trekker ned klatrer?)
 • Grad 2: Ikke sikringsknute på tauet, sikrer monterer taubrems langt fra klatrer (masse slakk ved første bolt)
 • Grad 3: Som for Topptaukort (STRYK)
Sikringsarbeid:

Aktuelle feil:

 • Grad 1: Som for Topptaukort
 • Grad 2: Posisjon ved veggen (fare for å bli dratt inn), mye slakk på tauet
 • Grad 3: Som for Topptaukort (STRYK)
I veggen:

Aktuelle feil:

 • Grad 1: Feil klippeposisjon, feil innhekting av slynger, fot bak tau, tau i munn
 • Grad 2: Feil innhekting av slynger (eks. tau feil vei, z-klipp, fot bak tau, høy klipping) uten noe forståelse
 • Grad 3: Unnlater å klippe slynger (STRYK)

Strykfeil - utskriftsversjon

 • Samarbeidspartnere:
 • La Sportiva
 • CAMP
 • Beal
 • Bridgedale
 • Stiftelsen Vi
 • Thon Hotels
 • Antidoping Norge