Støtte til utearrangement og utstyr

Gira for Utearrangement i klubben din?

Har klubben din et utearrangement dere har lyst til å få til?

Ut med ungdomsgrupper? Buldrejam? Klatremaraton? Bål og buldring? Da kan klubber søke om støtte til det fra oss. 

Utendørs gies det søtte til aktivitet utendørs for barn og ungdom i aldersgruppen 6-19 år enten alene eller sammen med familien. Aktivitetstiltak for lite aktive voksne kan også støttes.

Visste du at klubber kan få støtte til utstyr også?

Trenger klubben deres klatreklubb nye crashpader? Eller utstyr til ute klatring? En del av støtten kan benyttes til klatreutstyr for utlån når dette anses nødvendig for å gjennomføre aktivitetene.

NKF mottar midler fra Kulturdepartementet og Miljødirektoratet gjennom Norsk Friluftsliv som skal gå til friluftslivsaktiviteter ute i klubbene.

Kun for klubben (lokalt): opptil 5 000 kr

For to eller flere klubber i regionen (regionalt):

  •  Færre enn 30 deltakere under 19 år: opptil 20 000 kr
  •  30 deltakere eller flere under 19 år: opptil 30 000 kr

For mer informasjon og søknad - klatring.no/soke-midler-fra-nkf

Søknad sendes til e-post til klatring@klatring.no

Bilder, NKF
  • Samarbeidspartnere:
  • La Sportiva
  • CAMP
  • Beal
  • Bridgedale
  • Stiftelsen Vi
  • Thon Hotels
  • Antidoping Norge