Støtte til utearrangement og utstyr

Torbjørn spotter Ola

Gira for Utearrangement i klubben din?

Har klubben din et utearrangement dere har lyst til å få til?

Ut med ungdomsgrupper? Buldrejam? Klatremaraton? Bål og buldring? Da kan klubber søke om støtte til det fra oss. 

NKF mottar midler fra Miljødirektoratet gjennom Norsk Friluftsliv som skal gå til friluftslivsaktiviteter ute i klubbene.

«Tilskuddsordningen skal bidra til økt deltakelse i helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig friluftsliv for alle grupper i befolkningen.» 

Deltakergrupper som er prioritert er personer som er lite fysisk aktive, personer med nedsatt funksjonsevne og barn, unge og barnefamilier.

Arrangementet bør skjer i nærmiljøet helst mindre enn 5 kilometer fra by-tettstedsgrense.

Du finner retningslinjen til for tildeling her.

Søknadsskjema

Rapporteringsskjema

Norsk friluftliv laget i 2017 en oversikt over støtteordninger, de fleste er forsatt aktuelle: 

  • Samarbeidspartnere:
  • La Sportiva
  • CAMP
  • Beal
  • Bridgedale
  • Stiftelsen Vi
  • Thon Hotels
  • Antidoping Norge