Støtte til utearrangement og utstyr

Gira for Utearrangement i klubben din?

Har klubben din et utearrangement dere har lyst til å få til? Ut med ungdomsgrupper? Buldrejam for damer eller et inne-til-ute kurs f.eks.? Da kan klubber søke om støtte til det fra oss.

Visste du at klubber kan få støtte til Utstyr òg?!

Trenger klubben deres klatreklubb nye crashpader? Eller utstyr til ute klatring? I forbindelse med et utearrangement kan dere også søke om støtte til klatreutstyr.

NKF mottar midler fra Kulturdepartementet og Miljødirektoratet gjennom Norsk Friluftsliv som skal gå til friluftslivsaktiviteter ute i klubbene.

Kun for klubben (lokalt): opptil 5 000 kr

For to eller flere klubber i regionen (regionalt):

  •  Færre enn 30 deltakere under 19 år: opptil 20 000 kr
  •  30 deltakere eller flere under 19 år: opptil 30 000 kr

For mer informasjon og søknad - klatring.no/soke-midler-fra-nkf

Søknad sendes til e-post til klatring@klatring.no

Bilder, NKF

Relaterte artikler

01. Jan 2019

Revidert konkurransereglement for nasjonale konkurranser 2019

Klatresporten er i rask utvikling og det er derfor behov for å oppdatere det norske regelverket for nasjonale konkurranser fra 2014 i tråd med internasjonale regler. Revidert konkurranse reglement ble behandlet og godkjent av NKF styret i desember 2018. Nytt reglement vil gjelde fra og med første norgescup som arrangeres i Oslo 1.-2. februar 2019.

  • Samarbeidspartnere:
  • La Sportiva
  • CAMP
  • Beal
  • Bridgedale
  • Thon Hotels
  • Stiftelsen Vi
  • Rent særforbund