Støtte til utearrangement og utstyr

Gira for Utearrangement i klubben din?

Har klubben din et utearrangement dere har lyst til å få til?

Ut med ungdomsgrupper? Buldrejam? Klatremaraton? Bål og buldring? Da kan klubber søke om støtte til det fra oss. 

Utendørs gies det søtte til aktivitet utendørs for barn og ungdom i aldersgruppen 6-19 år enten alene eller sammen med familien. Aktivitetstiltak for lite aktive voksne kan også støttes.

Visste du at klubber kan få støtte til utstyr også?

Trenger klubben deres klatreklubb nye crashpader? Eller utstyr til ute klatring? En del av støtten kan benyttes til klatreutstyr for utlån når dette anses nødvendig for å gjennomføre aktivitetene.

NKF mottar midler fra Kulturdepartementet og Miljødirektoratet gjennom Norsk Friluftsliv som skal gå til friluftslivsaktiviteter ute i klubbene.

Kun for klubben (lokalt): opptil 5 000 kr

For to eller flere klubber i regionen (regionalt):

  •  Færre enn 30 deltakere under 19 år: opptil 20 000 kr
  •  30 deltakere eller flere under 19 år: opptil 30 000 kr

For mer informasjon og søknad - klatring.no/soke-midler-fra-nkf

Søknad sendes til e-post til klatring@klatring.no

Bilder, NKF

Relaterte artikler

01. Jan 2019

Revidert konkurransereglement for nasjonale konkurranser 2019

Klatresporten er i rask utvikling og det er derfor behov for å oppdatere det norske regelverket for nasjonale konkurranser fra 2014 i tråd med internasjonale regler. Revidert konkurranse reglement ble behandlet og godkjent av NKF styret i desember 2018. Nytt reglement vil gjelde fra og med første norgescup som arrangeres i Oslo 1.-2. februar 2019.

  • Samarbeidspartnere:
  • La Sportiva
  • CAMP
  • Beal
  • Bridgedale
  • Stiftelsen Vi
  • Thon Hotels
  • Antidoping Norge