Støtte til etablering og utvikling av klatrefelt

På denne siden finner du oversikt over hvor du kan søke økonomisk støtte til klatrefelt. For etablering og utvikling av klatrefelt er det viktig at klubben er kjent med NKF sin vedtatte bolteetikk, at de sørger for nødvendige tillatelser fra grunneiere, og tar hensyn til HMS ved arbeid med å utvikle feltet.

NKF har per i dag ingen støtteordning for etablering og utvikling av klatrefelt, men det finnes andre alternativ.

1) Klubben kan søke på støtte til bolting gjenom de ordinære spillemidlene. 
Dersom man skal søke om spillemidler til bolting av ruter, må anlegget/klatrefeltet registreres i kommuneplanens arealdel som et nærmiljøanlegg.  Da blir klatrefeltet juridisk sikret. I dette arbeidet må man definere klatrefeltets plan og status. Den juridiske planstatusen er viktig av følgende grunner:

 • Den har betydning for hvilke inngrep kommunen kan tillate i området.
 • Den kan virke inn på hvilke midler man kan søke
  • Dersom man skal søke spillemidler til bolting av ruter må anlegget/klatrefeltet registreres i kommuneplanens arealdel som et nærmiljøanlegg. Ta tidlig kontakt med kommunen for å følge opp dette, de har god erfaring med politiske prosesssar og arbeid med spillemiddelordningen.

Romsdalen tindegruppe fikk følgende tildeling:

Type Maks. tilskudd
Klatrefører  kr 200 000
Sikring av klatreruter  kr 500 000

Kravet til midlene er at en stiller med 1/3 i dugnadssinnsats, 1/3 i egenkapital og så kan en søke om 1/3 i spillemidler. 

2) Klubben kan også søke støtte fra sin lokale sparabankstiftelse for utvikling av klatrefelt. Oversikt over disse finner du i tabellen under.

Søtteordninger Søknadsfrist Lenke til hjemmeside
Sparebankstiftelsen DNB (Øst) 1. april
1. september
1. desember
https://sparebankstiftelsen.no/ 
Sparebankstiftelsen Sparebanken Vest Ta kontakt med Sparebankstiftelsen https://www.spv.no/om-oss/baerekraft/sparebankstiftelsen-sparebanken-vest 
Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge 15. februar
15. august
15. november


https://snnstiftelsen.no/om-stiftelsen/ 

https://snnstiftelsen.no/gaver/ 

Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør Søknader over 20 000 kroner behandles om lag en gang i måneden, mens søknader om mindre beløp behandles lokalt og er avhengig av lokal behandlingstid. https://www.sor.no/felles/om-sparebanken-sor/samfunnsansvar/bidrag-til-lokalsamfunnet/vi-sponser/ 

https://www.sor.no/felles/om-sparebanken-sor/samfunnsansvar/bidrag-til-lokalsamfunnet/gaver/ 

 

Hvordan søke støtte?
Trenger klubben penger til feltutvikling?
Vi hjelper deg gjerne med søknad, men du må være ute i god tid. Ta kontakt med Mari og Kjersti. 

Her finner du søknaden til Nordfjoreid kk, kan den være til inspirasjon? 
Nordfjord Klatreklubb Søknadstekst SPV Stiftelsen

Les også:
NKFs boltetikk:  https://klatring.no/boltepolitikk 
NKFs veiledening for etablering av klatrefelt og bolting av ruter:  https://klatring.no/klatrefelthandboka 
Informasjon om grunneigeravtale: https://klatring.no/grunneieravtale 

Relaterte artikler

 • Samarbeidspartnere:
 • La Sportiva
 • CAMP
 • Beal
 • Bridgedale
 • Stiftelsen Vi
 • Thon Hotels
 • Antidoping Norge