Starte ny klatreklubb?

Som medlemsklubb i Norges Klatreforbund (NKF) vil dere bli en del av den organiserte klatringen i Norge, og får ta del i de mulighetene og fordelene det fører med seg. Klubbenes arbeid er det viktigste redskapet for å realisere NKFs verdier: inkludering, ansvar og klatreglede for alle. 

Hvorfor starte klatreklubb?

En klatreklubb er en samling folk som har klatreinteresse til felles, og som ønsker å skape et miljø rundt dette i sitt nærområde. Klubben kan være et særidrettslag, eller være en del av et allerede eksisterende idrettslag. 

Som klubb får man tilgang til støtteordninger gjennom blant annet NKF, Idrettskrets og Norges idrettsforbund (NIF). I tillegg forplikter man seg til å følge lover og regler satt av idrettsforbundet og særforbundet (NKF), som skal sørge for at klubben blir drevet demokratisk og tar vare på medlemmene sine på best mulig måte. 

For å sende deltakere på nasjonale klatrekonkurranser (norgescup og norgesmesterskap) må de være medlem av en klatreklubb tatt opp i NKF. 

Krav til klubb (idrettslag)

Formelt må klubben bestå av et styre, en valgkomite og to revisorer, til sammen minimum 10 personer over 15 år for å fylle alle lovpålagte verv (minimum leder, nestleder, varamedlem, to medlemmer og ett varamedlem til kontrollutvalg, og valgkomité med leder, to medlemmer og varamedlem). Hvis man starter en gruppe under et fleridrettslag, trenger ikke gruppen selv velge styre.

Medlemmer av en klatreklubb betaler en årlig medlemsavgift, som klubben selv setter og som normalt ikke er så høy. Inntektene fra denne går til drift av klubben, og andre fordeler som kommer medlemmene til gode.

Klubben betaler en årlig medlemsavgift til NKF, trykk her for å finne oppdaterte kontingentsatser

Søknad om å bli tatt opp som klubb i NKF sendes til deres idrettskrets, her finner du en liste over idrettskretsene. Prosessen med å søke opptak finner dere beskrevet på hjemmesidene til Norges Idrettsforbund.

Trykk her for å se en oversikt over hvordan idretten i Norge er organisert.

Trykk her for å se NIFs lov for idrettslag

Ressurspersoner i NKF

Nina Skaugvoll

Fagkonsulent (klubbutvikling, trenerutdanning, breddesatsing) +47 476 26 987

Siss Klev

Fagkonsulent (nasjonale og regionale konkurranser, anlegg inne) + 47 906 59 139

Chad Stokes

Kommunikasjons- /Fagkonsulent (brattkompetanse.no, sikkerhet, instruktørutdanning, klatring ute, anlegg ute) +47 911 22 894

Kjersti Gausvik

Prosjektleder kompetanseløftet og fagkonsulent paraklatring +47 971 59 466

  • Samarbeidspartnere:
  • Beal
  • Y&Y
  • La Sportiva
  • Bridgedale
  • Eterni
  • Thon Hotels
  • Stiftelsen Vi
  • Rent særforbund
  • Gjensidige forsikring