Anleggsspørsmål og svar

NKF får en del henvendelser fra klubber når det gjelder anleggsutvikling og drift av anlegg. Her følger svar på noen av de spørsmålene vi får oftest.

1) Vi skal bygge et klatreanlegg, hvordan sette i gang?

Først anbefaler vi å lese gjennom anleggsveilederen vår her: https://klatring.no/veileder-for-bygg-av-klatrevegger
Vidare har vi informasjon om HMS, organisering og ansvar her: https://klatring.no/hms-for-organisert-aktivitet

Prosess og planarbeid
NKF anbefaler å sette sammen en prosjektgruppe ved oppstart av anleggsutviklingen, og kartlegge behov og formål som kan presenteres til kommunen. Om man skal kunne motta spillemidler må anlegget være en del av den kommunale anleggsplanen, det er derfor viktig å være tidlig ute når det gjelder samarbeid med kommune og politiske prosesser. De formål og behov som kartlegges legger grunnlag for størrelsen, utformingen og infrastrukturen til anlegget.

Drift er også et viktig element når det skal bygges klatreanlegg. Skal anlegget driftes av klatreklubben? Hvem skal skru ruter? Skal det holdes kurs og/eller klatretreninger? Hva med konkurranser? Eventuelle andre tilbud? Skal andre interessenter bidra eller ta del i prosjektet på noen måte? Mye av dette finner dere svar på ved å kartlegge behov og formål. En slik kartlegging vil også gi dere en indikasjon på hvor stort område som bør settes av til klatreanlegget.

Dersom det er begrenset plass, anbefaler vi å prioritere et buldreanlegg i eget lokale. Buldring er en fin introduksjon til klatring. Buldrevegger appellerer sterkt til både nye og mer treningsorienterte klatrere, og skaper sterke sosialt fellesskap og høyt aktivitetsnivå pr. m2. Et buldreanlegg er både lettere å finansiere og bygge, i tillegg krever det lite sikkerhetsrutiner og spesielle tilsyn i forhold til led-vegger. Dette, inkludert punktlisten under, er blant annet noe dere kan fremme til kommunen:

 • Klatreanlegg gir mye aktivitet per kvadratmeter i forhold til mange andre idretter
 • Tilbudet bidrar til inkludering og mangfold,
 • Klatring bidrar til både fysisk og mental trening – individuell utvikling og mestringsfølelse
 • Et klatreanlegg kan fungere som et sosialt samlingssted for ungdommer, spesielt de som faller utenfor tradisjonelle idretter!

2) Hva koster det å bygge et klatreanlegg?
For pris og kostnader angående bygging av klatreanlegg anbefaler vi å kontakte en veggleverandør. Vi har dessverre ikke noe oversikt over dette da det er mange faktorer som spiller inn og som gir store variasjoner på totale kostnader (formasjoner og vinkler, bratt vegg, sva-vegg, ulik belysning, hms…)

Det er mange forskjellige systemer med mange forskjellige priser. Og så kommer grep, fallunderlang og ruteskruing i tillegg.  Selve veggene varierer i pris fra 3000,--6500,- og resten av kostnadene er alt som kommer ekstra. Desse estimata avhenger av råvareprisene,  så det er lurt å legge på et krigstillegg på rundt 500,- pr kvm vurdert ut fra markedet i dag. Med alt inkludert ender det ofte på rundt 7000,- (eks mva) pr kvm for både klatrevegger og buldrevegger. Dette skal være et ok romslig budsjett.

Se her for veggleverandører: https://klatring.no/veggleverandorer

Se også godeidrettsanlegg.no/anleggstype/klatreanlegg for inspirasjon og eksempler. 

3) Hvilke krav stilles det til HMS som eier/driftsansvarlig av et klatreanlegg?
Som ansvarlig for drift av klatrevegg og tilbyder av klatreaktiviteter må man forholde seg til produktkontrolloven og internkontrollforskriften, med andre ord må man etablere et
HMS-system som følges opp. Dette innebærer blant annet en form for risikovurdering gjennom en risikoanalyse.

Mer detaljert om HMS her: https://klatring.no/hms-for-organisert-aktivitet
Les også mer om HMS i anleggsveilederen vår her: veileder-for-bygg-av-klatrevegger

4) Hvem kan/hvordan gjennomføre kontroll av klatrevegg?
Du kan lese om kontroll av klatrevegg og HMS her:

5) Hvem har ansvaret for klatreveggen? Klubben eller kommunen?
Mange klatreklubber har samarbeidsavtaler for bruk av klatrevegger. Slike avtaler kan være veldig forskjellige, men det er viktig at avtalen inneholder helt klare, skriftlige, ansvarsforhold med tanke på hvem som:
- eier veggen
- disponerer veggen og når
- har ansvar for utleie og bruk av veggen mtp. sikkerhet
- har ansvar for arrangement i veggen mtp. sikkerhet
- har ansvar for hva, når det kommer til vedlikehold av vegg og veggkonstruksjon
- Hvem som eier ev. klatreutstyr som er tilknyttet veggen, og hvem som har ansvar for ettersyn av dette

NKF har utarbeidet en mal/et eksempel for samarbeidskontrakt mellom klubb og kommune, den finer du her: https://klatring.no/organisering  (under punkt 2). Dersom en slik samarbeidsavtale ble brukt da klatreklubben og kommunen startet opp klatrevegg/gikk i samarbeid, er den fin å vise til i forhold til hva klubben og/eller kommunen plikter seg til og er ansvarlig for.

Dersom det ikke er skrevet en samarbeidskontrakt burde dette gjøres snarest. Da anbefaler vi at det gjennomføres et kontraktsmøte/samarbeidsmøte hvor overnevnte elementer diskuteres og avklares.

6) Hvorfor være medlem av NKF?
Som medlem av NKF er klubben en del av den organiserte idretten i Norge, med de rettigheter og plikter det medfører. Det er en del krav som stilles til klubber (om kjønnsbalanse, etterleving av verdier osv), som skal sørge for at de som deltar i organisert idrett blir møtt på best mulig måte. Klubben er da også med i en større politisk idrettsbevegelse, som jobber for å gi best mulig kår for idretten. Idretten får mye penger av staten til aktivitet, og det er takket være mye av det arbeidet som gjøres.

Som medlemsklubb støtter man også NKF, som forvalter utdanningsløp inne, er med på å forvalte utdanningsløp ute (gjennom Norsk fjellsportforum), arrangerer nasjonale konkurranser, legger til rette for paraidrett, jobber politisk for klatrenorge, gir sikkerhetsinformasjon, har landslag, forvalter ulykkesdatabasen, forvalter støtteordninger til klubber, og mye mer.

Direkte mot klubber har vi støtteordning for

Relaterte artikler

08. Jun 2021

Utlysning - Mesterskapsanlegg for klatring

Norges Idrettsforbund er i gang med ny Nasjonal Anleggsplan med 6 års perspektiv fra 2021/2022. NKF har gitt sitt innspill til mesterskapsanlegg for alle regioner/landsdeler og inviterer NKF klubber til å søke om status som «Mesterskapsanlegg».

 • Samarbeidspartnere:
 • La Sportiva
 • CAMP
 • Beal
 • Bridgedale
 • Stiftelsen Vi
 • Thon Hotels
 • Antidoping Norge