Økonomisk støtte/spillemidler til anleggsutvikling

Det gis økonomisk støtte til bygging av klatrevegger i eksisterende anlegg, og til nye klatreanlegg. Retningslinjer for søknaden er utarbeidet av Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD).

Godeidrettsanlegg.no har laget en oversikt og forklaring på hvordan man går frem, for å søke om spillemidler til anleggsbygging. Se: Godeidrettsanlegg.no/tema/finansiering-og-spillemidler

Bestemmelsene for spillemidler finner du her: Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Søknad til spillemidler finner du her: https://www.anleggsregisteret.no/anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet/send-inn-soknad/

For skjemaer, publikasjoner, veiledninger og statistikk for spillemidler til idrettsanlegg, se www.idrettsanlegg.no 

Relaterte artikler

08. Jun 2021

Utlysning - Mesterskapsanlegg for klatring

Norges Idrettsforbund er i gang med ny Nasjonal Anleggsplan med 6 års perspektiv fra 2021/2022. NKF har gitt sitt innspill til mesterskapsanlegg for alle regioner/landsdeler og inviterer NKF klubber til å søke om status som «Mesterskapsanlegg».

  • Samarbeidspartnere:
  • La Sportiva
  • CAMP
  • Beal
  • Bridgedale
  • Stiftelsen Vi
  • Thon Hotels
  • Antidoping Norge