Spillemidler til klatreanlegg

Det gis økonomisk støtte til bygging av klatrevegger i eksisterende haller, og til nye klatrehaller. Retningslinjer for søknaden er utarbeidet av Kultur - og kirkedepartementet.

Kultur- og kirkedepartementet har laget en oversikt og forklaring på hvordan man går frem, for å søke om spillemidler til anleggsbygging. Se Kultur- og kirkedepartementet (KUD)

Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2019 (V-0732 B)

https://www.anleggsregisteret.no/anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet/send-inn-soknad/

For skjemaer, publikasjoner, veiledninger og statistikk for spillemidler til idrettsanlegg, se www.idrettsanlegg.no 

Relaterte artikler

08. Jun 2021

Utlysning - Mesterskapsanlegg for klatring

Norges Idrettsforbund er i gang med ny Nasjonal Anleggsplan med 6 års perspektiv fra 2021/2022. NKF har gitt sitt innspill til mesterskapsanlegg for alle regioner/landsdeler og inviterer NKF klubber til å søke om status som «Mesterskapsanlegg».

  • Samarbeidspartnere:
  • La Sportiva
  • CAMP
  • Beal
  • Bridgedale
  • Thon Hotels
  • Stiftelsen Vi
  • Rent særforbund