Spillemidler til klatreanlegg

Det gis økonomisk støtte til bygging av klatrevegger i eksisterende haller, og til nye klatrehaller. Retningslinjer for søknaden er utarbeidet av Kultur - og kirkedepartementet.

Kultur- og kirkedepartementet har laget en oversikt og forklaring på hvordan man går frem, for å søke om spillemidler til anleggsbygging. Se Kultur- og kirkedepartementet (KUD)

https://www.anleggsregisteret.no/anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet/send-inn-soknad/

For skjemaer, publikasjoner, veiledninger og statistikk for spillemidler til idrettsanlegg, se www.idrettsanlegg.no 

Relaterte artikler

  • Samarbeidspartnere:
  • Beal
  • Y&Y
  • La Sportiva
  • Bridgedale
  • Eterni
  • Thon Hotels
  • Gjensidige forsikring