Krav og opplæring til trenerutvikler (kurslærere på trenerkurs)

Trenerutviklere er alle som er kurslærere på trenerkurs. NKF har endel ansatte trenerutviklere som jobber med å avholde trenerkurs for NKF. Det er foreløpig også mulig for trenerutviklere i klubbene å arrangere trenerkurs. Men for å arrangere trenerkurs stilles det endel krav til trenerutvikerne. 

 

Krav til å bli trenerutvikler 

 • For å være kurslærer på Trener 1 må kurslæreren minimum ha gjennomgått
  og bestått Trener 2 (kurs fra 2021).
 • For å være kurslærer på Trener 2 må kurslæreren minimum ha gjennomgått
  og bestått Trener 3.
 • Må ha vært aktiv som trener i minimum 3 år etter gjennomført kurs.
 • Må delta på Grunnkurs for trenerutviklere.
 • Må delta på årlig opplæringssamling med NKF. 
  Ønsker du  bli trenerutvikler må du kontakte NKFs Bredde avd.  

 

Overgangsordning

Fra og med 1. juni 2021 må alle som skal holde Klatreinstruktør inne-kurs være sertifisert Kurslærer Klatreinstruktør inne, og alle som skal holde trenerkurs må være sertifisert Trenerutvikler. For trenere som er utdannet etter gammel kursmal har vi hatt en en overgangsordning hvor man enkelt og kostnadsfritt kan søke om å bli Kursholder Klatreinstruktør inne (for Trener 1), Trenerutvikler 1 (for Trener 2) eller Trenerutvikler 2 (for Trener 3). Fra 1.januar 2023 vill overgangsordningen for trenerutviklere fjernes.

 

Nye krav til trenerutviklere

NB. Fra 1.mai 2023 må alle som ønsker å fortsette å være trenerutviklere (kurslærer for trenerkurs), også de som har Trenerutvikler 1 i Brattkompetanse, delta på årlig opplæring gjennom NKF for å opprettholde kompetansen.  Vi setter opp kurs allerede i februar og mars. Vi anbefaller alle trenerutviklere til å bli med. Mer informasjon om neste opplæringsmulighet finner dere i Aktivitetskalenderen.

Ved spørsmål send e-post til: sophie.thorell@klatring.no

Les mer om nye rammer for utdanning her.

Oppdatert kursmal Trener 1.

 

Krav for å arrangere trenerkurs:

- Trenerutviklere som holder kurset må delta på årlige samlinger og opplæring arrangert av NKF. (Dette gjelder også de som har kompetansen trenerutvikler i Brattkompetanse fra tidligere).  Se bilde under for kompetansekrav til trenerutviklere. 

- Alle kurs må meldes inn til NKF (3 uker før oppstart av kurset) og registreres i Idrettens systemer gjennom NKF eller lokal klubb (info om dette gis på opplæringssamlingene). 

- Alle som ønsker å være trenerutviklere må kontakte NKF. 

*Man må ha 3 års erfaring før man deltar på opplæring, ikke etter.

Relaterte artikler

08. Jan 2021

Ønsker du utvikle morgendagens klatretrenere?

Norges klatreforbund søker trenerutviklere til å utvikle morgendagens trenere for barn og ungdom! Som trenerutvikler vil du holde NKF sine trenerkurs nivå 1 og 2, samt bidra til andre kompetansehevende tiltak og nettverksbygging for trenere. Søknadsfrist 31. januar!

 • Samarbeidspartnere:
 • La Sportiva
 • CAMP
 • Beal
 • Bridgedale
 • Stiftelsen Vi
 • Thon Hotels
 • Antidoping Norge