Midler til aktivitet

Trenger klubben støtte for å gjennomføre et arrangement? Her finner du informasjon om midler klatreklubben kan søke fra NKF til å gjennomføre arrangementer og aktiviteter i klubb!

NKF setter hvert år av midler som klubbene kan søke på. Midlene skal brukes til aktiviteter og arrangementer som utvikler tilbudet til eksisterende medlemmer, eller som åpner for rekruttering av nye medlemmer/klatrere, og som fremmer et godt klubbmiljø.

Vi støtter særlig arrangementer som har lav terskel for deltakelse, som gir muligheter for barn og unge uavhengig av økonomi.

Hva kan man få støtte til?

1.      Lokale aktiviteter i klubb (inne) 

Samlinger, konkurranser, førstehjelpskurs for trenere/instruktører eller lignende aktiviteter for barn og ungdom, eller personer med funksjonsnedsettelse.

Målgruppe er barn og unge i alderen 6-19 år, samt personer med funksjonsnedsettelse.

Opptil 5 000 kr i støtte per aktivitet.

2.      Støtte til utdanning av Klatreinstuktør inne eller Rutesetter 1 i klubb (inne)

For klubber som trenger å utdanne flere Klatreinstuktør inne eller Rutesetter 1, og som ikke har egne instruktører til å gjøre dette, kan klubben søke om støtte til å arrangere kurs for sine frivillige.

Deltakerne på kurs må forplikte seg til å jobbe for klubben i etterkant.

Støtten gis til mindre klubber (under 100 medlemmer), som har eksistert i mindre enn 5 år. Større klubber og klubber som har hatt drift i over 5 år er forventet å dekke slike kurs selv. 

Støtten er begrenset oppad til 5 000 kr.

Det må være minst 4 deltakere fra klubb som utdannes, og som med alle andre tiltak som skal ha støtte, kan det brukes maks 1 500 kr per dag i honorar til en instruktør. Resterende midler kan brukes til å kjøpe inn relevant utstyr til kurs.

NB: Støtteordningene er gjeldende for 2023. Oppdatering vedr. midler og kriterier gjøres årlig.  Støtteordningen kan variere fra år til år beroende på støtten som NKF mottar fra Idrettsforbundet.

 

Søknadskriterier

For arrangementer for barn og ungdom må dere ha kjennskap til og følge idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett, og retningslinjer for ungdomsidrett.

Støtte fra NKF skal primært benyttes til konkrete utgifter som mat, transport/reise, leie av lokaler, honorar, og premier. Støtten kan i visse tilfeller benyttes til innkjøp av utstyr - se retningslinjer for støtte.

Retningslinjer for støtte - MÅ leses

Søknadsprosess

Søknad kan sendes NKF under hele året, så lenge det er midler igjen.

1.      Les igjennom søknadskriteriene.

2.      Send inn søknadsskjema.

3.      Svar på søknad.

4.      Gjennomfør aktiviteten.

5.      Lever rapporteringsskjema.

6.      Utbetaling av støtten.

Søknad sendes i word-format på epost til klatring@klatring.no. Rapport sendes i word-format til samme epostadresse når tiltaket er gjennomført. 

NB: Søk så tidlig som mulig i forhold til når aktiviteten skal avholdes! Det er også mulig å søke om støtte i etterkant av arrangementet, da leveres både søknads- og rapportsskjema i samme epost. Men hvis du ønsker å være sikker på å få støtte så anbefales å søke om støtte i forkant. Det er begrenset med midler og vi praktiserer «først til mølla prinsippet».

Skjema for å søke om støtte

Skjema for å rapportere gjennomført tiltak

Relaterte artikler

  • Samarbeidspartnere:
  • La Sportiva
  • CAMP
  • Beal
  • Bridgedale
  • Stiftelsen Vi
  • Thon Hotels
  • Antidoping Norge