Midler til aktivitet

Trenger klubben støtte for å gjennomføre et arrangement? Her finner du informasjon om midler klatreklubben kan søke fra NKF til å gjennomføre arrangementer og aktiviteter i klubb!

NKF støtter aktiviteter og arrangementer som utvikler tilbudet til eksisterende medlemmer,eller som åpner for rekruttering av nye medlemmer/klatrere, og som fremmer et godt klubbmiljø. Vi støtter særlig arrangementer som har lav terskel for deltakelse, som gir muligheter for barn og unge uavhengig av økonomi.

For arrangementer for barn og ungdom må dere ha kjennskap til og følge idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett, og retningslinjer for ungdomsidrett.

Støtte fra NKF skal primært benyttes til konkrete utgifter som mat, transport/reise, leie av lokaler, honorar, og premier. Støtten kan i visse tilfeller benyttes til innkjøp av utstyr - se retningslinjer for støtte.

Søknadsskjema for støtte fra NKF

Rapporteringsskjema etter fullført aktivitet

Retningslinjer for støtte - SKAL leses!

Søknad sendes i word-format på epost til klatring@klatring.no. Rapport sendes i word-format til samme epostadresse når tiltaket er gjennomført. 

Søk så tidlig som mulig i forhold til når aktiviteten skal avholdes! Det er også mulig å søke om støtte i etterkant av arrangementet, da leveres både søknads- og rapportsskjema i samme epost.

Aktiviteter og støttesummer:

Alle aktiviteter må være innenfor retningslinjene for støtte, og idrettens barnerettigheter, bestemmelser for barneidrett, og retningslinjer for ungdomsidrett der det er relevant. 

Lokale aktiviteter i klubb (samlinger, konkurranser, førstehjelpskurs for trenere/instruktører)

Opptil 5 000 kr i støtte per aktivitet.

Regionale samlinger

Samlinger for to eller flere klubber i regionen.

 - Færre enn 30 deltakere til og med 19 år: opptil 20 000 kr

 - 30 deltakere eller flere til og med 19 år: opptil 30 000 kr

For regionale cupkonkurranser har vi eget system for støtte og oppfølging. Les mer og søk om støtte her!

Støtte til utstyr
Trenger dere utstyr eller annen støtte for oppstart av klatreaktiviteter i klubben, f. eks. ungdomsklatring eller paraklatring? Da kan dere søke om støtte til dette, dersom investeringen er avgjørende for å få aktiviteten i gang. 

Støtten er begrenset oppad til maks 5 000 kr.

Støtte til utdanning av Klatreinstuktør inne  eller Rutesetter 1 i klubb

For klubber som trenger å utdanne flere Klatreinstuktør inne eller Rutesetter 1, og som ikke har egne instruktører til å gjøre dette, kan klubben søke om støtte til å arrangere kurs for sine frivillige. Deltakerne på kurs må forplikte seg til å jobbe for klubben i etterkant, og støtten gis til mindre klubber (under 100 medlemmer), som har eksistert i mindre enn 5 år. Større klubber og klubber som har hatt drift i over 5 år er forventet å dekke slike kurs selv. 

Støtten er begrenset oppad til 5 000 kr. Det må være minst 4 deltakere fra klubb som utdannes, og som med alle andre tiltak som skal ha støtte, kan det brukes maks 1 500 kr per dag i honorar til en instruktør. Resterende midler kan brukes til å kjøpe inn relevant utstyr til kurs.

 

NB: Støtteordningene er gjeldende for 2022. Oppdatering vedr. midler og kriterier gjøres årlig. 

Relaterte artikler

02. Jul 2019

NM i paraklatring 2019

16. november arrangerast det NM i paraklatring samtidig som NM i led på Oslo klatresenter. Det er det første NM i paraklatring som blir arrangert. Me gleder oss til å lage verdens beste NM for alle konkurranseklatrar i Norge!

  • Samarbeidspartnere:
  • La Sportiva
  • CAMP
  • Beal
  • Bridgedale
  • Stiftelsen Vi
  • Thon Hotels
  • Antidoping Norge