Søke midler fra NKF

Du kan søke støtte fra NKF til en rekke aktiviteter! Inne og ute, fra familiedag på den lokale klippen til treningssamlinger for konkurranseutøvere!

Støtte fra NKF skal primært benyttes til konkrete utgifter som mat, transport/reise, leie av lokaler, honorarer, premier og annet. Støtten kan i visse tilfeller benyttes til innkjøp av utstyr - se retningslinjer for støtte.

Søknadsskjema for støtte fra NKF

Rapporteringsskjema etter fullført aktivitet

Retningslinjer for støtte - SKAL leses!

Søknad sendes i word-format på epost til klatring@klatring.no. Rapport sendes i word-format til samme epostadresse når tiltaket er gjennomført. 

Søk så tidlig som mulig i forhold til når aktiviteten skal avholdes! Det er også mulig å søke om støtte i etterkant av arrangementet, da leveres både søknads- og rapportsskjema i samme epost.

Økonomiske rammer for tildeling:

Samlinger (eks: familiedag,  klubbsamling-/tur, trener-/utøversamling)

Kun for klubben (lokalt): opptil 10 000 kr
For flere klubber (regionalt): opptil 30 000 kr
Nasjonalt: opptil 50 000 kr.

Konkurranser
Vi kan støtte klatreklubber som arrangerer lokale konkurranser og lignende arrangement. Se informasjon her.

Lokale konkurranser: opptil 10 000 kr.

Regionale cupkonkurranser - se informasjon her.

Støtte til utstyr
Trenger dere utstyr eller annen støtte for oppstart av klatreaktiviteter i klubben, f. eks. ungdomsklatring eller paraklatring? Da kan dere søke om støtte til dette, dersom investeringen er avgjørende for å få aktiviteten i gang. 

Støtten er begrenset oppad til maks 10 000 kr.

 

  • Samarbeidspartnere:
  • Beal
  • Y&Y
  • La Sportiva
  • Bridgedale
  • Eterni
  • Thon Hotels
  • Gjensidige forsikring