Søke midler

NKF tilbyr støtte til ulike typer tiltak som bidrar til aktivitet i klubben. Her er en oversikt over tiltak vi gir støtte til, og hvor mye vi gir i støtte.

Søknadsskjema NKF

Rapporteringsskjema NKF

Søknad sendes i word-format på epost til nina@klatring.no. Rapport sendes til samme epostadresse når tiltaket er gjennomført. 

Vi opplever en stor pågang av henvendelser, og behandling av søknader kan fort ta opp til en måned. Vi ber derfor om at dere er ute i god tid. Det er også mulig å søke om støtte i etterkant av arrangementet, da leveres både søknads- og rapportsskjema i samme epost.

Samlinger

Vil klubben din arrangere klatresamling? Da kan dere få støtte til dette fra NKF. Støtten kan brukes til å kjøpe inn mat, utstyr, leie av lokale, honorar til foredragsholder eller annet.

 • Regionale samlinger: 10 000 kr.
 • Nasjonale samlinger: 30 000 kr.

Konkurranser

Vi kan gi støtte til klatreklubber som arrangerer konkurranser, enten det er små lokale konkurranser, eller større konkurranser for en region. Støtten kan brukes til ruteskruing, mat, utstyr, leie av lokale eller annet.

For regionale konkurranser sender vi også premiepakke fra Petzl. Husk å skriv adresse premiepakken skal sendes til i eposten!

 • Lokale konkurranser: 7 000 kr.
 • Regionale konkurranser: 15 000 kr per konkurranse og premiepakke til verdi rundt 3 000 kr.

 

For regionale konkurranser kan støtten utbetales enkeltvis til hver klubb, eller vi kan sette opp egen avtale hvor summene varierer, men totalsummen er lik.

Andre aktiviteter

Trenger dere utstyr eller annen støtte for oppstart av klatreaktiviteter i klubben, f. eks. ungdomsklatring eller paraklatring (klatring for personer med funksjonsnedsettelse)? Da kan dere søke om støtte til dette. 

 • Små aktiviteter (lokale): 7 000 kr.
 • Større aktiviteter (regionale og nasjonale):10 000 kr.

Klubbutvikling og kompetanseutvikling i klubben

Klubber kan søke om støtte til utvikling av klubben, det gjøres gjennom et eget søknadsskjema. Klikk her for å lese mer om klubbutvikling og kompetanseutvikling i klubben. 

Andre støtteordninger

Det er mange muligheter for idrettslag å søke støtte til aktivtet. Trykk her for å se en oversikt over noen av mulighetene.

 • Samarbeidspartnere:
 • Petzl
 • Y&Y
 • Houdini
 • Norsk Tipping
 • Thon Hotels
 • Eterni
 • Gjensidige forsikring