Søke midler

NKF tilbyr støtte til ulike typer tiltak som bidrar til aktivitet i klubben. Her er en oversikt over tiltak vi gir støtte til.

Søknadsskjema NKF 2017

Rapporteringsskjema NKF 2017

Samlinger

Vil klubben din arrangere klatresamling? Da kan dere få støtte til dette fra NKF. Støtten kan brukes til å kjøpe inn mat, utstyr, leie av lokale, honorar til foredragsholder eller annet.

 • Små lokale og regionale aktiviteter, innendørs og utendørs: Opp til 5 000 kr.
 • Større regionale og nasjonale aktivteter, kun utendørs: Opp til 30 000 kr.

Konkurranser

Vi kan gi støtte til klatreklubber som arrangerer konkurranser, enten det er små lokale konkurranser, eller større konkurranser for en region. Støtten kan brukes til ruteskruing, mat, utstyr, leie av lokale eller annet.

Klubben kan også søke om premiepakke med premier fra Petzl. Liten premiepakke består av minimum 12 premier, stor premiepakke består av minimum 22 premier.

 • Lokale konkurranser: opp til 5 000 kr. og liten premiepakke.
 • Regionale konkurranser: opp til 15 000 kr. per konkurranse og stor premiepakke.

 

For regionale konkurranser kan støtten utbetales enkeltvis til hver klubb, eller vi kan sette opp egen avtale hvor summene varierer, men totalsummen er lik.

Andre aktiviteter

Trenger dere utstyr eller annen støtte for oppstart av klatreaktiviteter i klubben, f. eks. ungdomsklatring eller paraklatring (klatring for personer med funksjonsnedsettelse)? Da kan dere søke om støtte til dette. 

 • Små aktiviteter (lokale): opp til 5 000 kr.
 • Større aktiviteter (regionale og nasjonale): opp til 10 000 kr.

Klubbutvikling og kompetanseutvikling i klubben

Klubber kan søke om støtte til utvikling av klubben, det gjøres gjennom et eget søknadsskjema. Klikk her for å lese mer om klubbutvikling og kompetanseutvikling i klubben. 

Andre støtteordninger

Det er mange muligheter for idrettslag å søke støtte til aktivtet. Trykk her for å se en oversikt over noen av mulighetene.

 • Samarbeidspartnere:
 • Petzl
 • Y&Y
 • Houdini
 • Norsk Tipping
 • Thon Hotels
 • Gjensidige forsikring