Skadeforebygging

Selv om klatring er sunt for kropp og sjel, er det også her en risiko for idrettsskader. Her finner du videoer med øvelser som kan virke skadeforebyggende.

Å være i bevegelse er kanskje det viktigste du kan gjøre for å holde deg frisk. Men som i all annen idrett, medfører også klatring noe risiko for skade. 

Idrettsskader kan deles inn i akuttskader og belastningsskader. Akuttskadene oppstår plutselig og har en klart definert årsak eller starttidspunkt. Belastningsskader derimot oppstår gradvis over tid, som følge av litt mer belastning enn hva vevet tåler. Idrettsskader kan også deles inn i bløtdelsskader (leddbånd-, sene-, muskel- og bruskskader) og skjelettskader. 

Du kan redusere risikoen for skade ved hjelp av gode skaderforebyggende øvelser. På http://www.skadefri.no/idretter/klatring/ finner du gode øvelser som er utviklet med tanke på å forebygge skader hos klatrere.

Kompendiet «Klatring og idrettsskader» er utarbeidet for å være en del av trener 2- utdanningen i Norges klatreforbund. Kompendiet er finansiert av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite samt Norges klatreforbund. Kompendiet er utarbeidet av Rikke Munk, idrettsfysioterapeut MSc, ved Senter for idrettsskadeforskning, i tett samarbeid med Stian Christophersen, fysioterapeut.

Relaterte artikler

08. Jan 2021

Ønsker du utvikle morgendagens klatretrenere?

Norges klatreforbund søker trenerutviklere til å utvikle morgendagens trenere for barn og ungdom! Som trenerutvikler vil du holde NKF sine trenerkurs nivå 1 og 2, samt bidra til andre kompetansehevende tiltak og nettverksbygging for trenere. Søknadsfrist 31. januar!

  • Samarbeidspartnere:
  • La Sportiva
  • CAMP
  • Beal
  • Bridgedale
  • Stiftelsen Vi
  • Thon Hotels
  • Antidoping Norge