Klatring / Sikkerhet / Sikkerhet i klubb / Ulykkesdatabasen

Ulykkesdatabasen

Å trekke lærdom av ulykker, nestenulykker og andre uønskede hendelser, er svært viktig for å forebygge nye ulykker. Et skriftlig system for dette skal inngå i klubbens opplegg for å "kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko", i samsvar med internkontrollforskriften.

Dette krever gode rutiner for rapportering av ulykker og nestenulykker, og like gode rutiner for å igangsette tiltak som kan forhindre liknende hendelser.

Et godt verktøy for dette arbeidet er NKFs ulykkesdatabase. Om klubben kan vise til at ulykker og nestenulykker blir rapportert hit, er kravet til dokumentasjon langt på veg ivaretatt.  Det som kreves i tillegg er en tiltaksplan, protokoll e.l., som viser at hendelsene blir fulgt opp med tiltak når det er nødvendig.

Det står i loven: «iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhets- lovgivningen». Over finner du NKF sin forklaring på hva det betyr for klatreklubbene.

Logo: Thon Hotels Logo: Bridgedale Logo: La Sportiva