Klatring / Sikkerhet / Sikkerhet i klubb / Skaff en oversikt over HMS-regelverk

Skaff en oversikt over HMS-regelverk

Dette punktet handler om å vite hvor og hvordan du finner lover og forskrifter som er relevant for din klatreklubb. Det betyr ikke at du skal kunne alle lover og paragrafer utenat, men det handler om å skaffe deg en oversikt.

For alle klatreklubber gjelder følgende lover:

  • Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven - PKL)
  • Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften - IKF)

Organiserte klatreaktiviteter sorterer juridisk under det som kalles «forbrukertjenester». Formålet med PKL er bl.a. å forebygge at forbrukertjenester medfører helseskade, herunder sørge for at forbrukertjenester er sikre. «Med sikker forbrukertjeneste menes en tjeneste som med utgangspunkt i normale vilkår for gjennomføring eller vilkår for gjennomføring som med rimelighet kan forventes, ikke medfører en uakseptabel risiko for helseskade, som ikke er i samsvar med et høyt vernenivå for menneskers helse og sikkerhet.» 

I tillegg for klubber med ansatte gjeler dette også:

  • Arbeidsmiljøloven.

Det står i loven: «sørge for at de lover og forskrifter i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som gjelder for virksomheten er tilgjengelig, og ha oversikt over de krav som er av særlig viktighet for virksomheten». Over finner du NKF sin forklaring på hva det betyr for klatreklubbene.

Logo: SalMar Logo: Thon Hotels Logo: Bridgedale Logo: La Sportiva