Revisjon

Revisjonen skal kontrollere at systemet fungerer, at sikkerheten fortsatt blir ivaretatt og at dere fanger opp regelendringer.

Det anbefales å gå gjennom HMS-systemet en gang i året, for å se om rutinene fortsatt er aktuelle eller om det trengs endringer. Dette er for å sikre at HMS-systemet oppdateres fortløpende, i forhold til ny kunnskap og viten.

Det står i loven: «foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt». Over finner du NKF sin forklaring på hva det betyr for klatreklubbene.

Logo: Thon Hotels Logo: Bridgedale Logo: La Sportiva