Medvirke

Involvering av instruktører/ trener (, ansatte) og andre i klubben er pålagt i utarbeidelsen av HMS-system og i gjennomføringen av risikovurderingen. Dette for å sikre bedre forståelse for risikobildet og få et eierskap til de forebyggende tiltakene som settes i gang.

Dette kan gjøres på trener/instruktørmøter, styremøter eller lignende.

Det står i loven: «sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes». Over finner du NKF sin forklaring på hva det betyr for klatreklubbene.

 

Logo: Thon Hotels Logo: Bridgedale Logo: La Sportiva