Kunnskap

Klubben må ha fokus på opplæring av styret, personer med sentrale verv, instruktører og klatrere tilknyttet klubben, med tanke på sikkerhet.

Man skal inneha høy klatrefaglig kunnskap for å kunne gjennomføre aktiviteter og kunne vurdere den risiko som er forbundet med dette. Det er instruktørene som gjennomfører de praktiske aktivitetene som i siste instans skal sørge for deltakernes sikkerhet. NKF tilbyr kompetansehevende instruktørkurs i mange ulike ledd som skal gi erfarne klatrere den kunnskap som trengs, samt bevisstheten om hvordan man kan ivareta andres sikkerhet under ulike typer kurs og andre organiserte klatreaktiviteter. Her er en kortfattet oversikt over ulike typer kompetansenivåer man kan benytte under gjennomføring av klatrearrangementer.

Oversikt over kompetansekrav.JPG

Det står i loven: «sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer». Over finner du NKF sin forklaring på hva det betyr for klatreklubbene.

 

Logo: SalMar Logo: Thon Hotels Logo: Bridgedale Logo: La Sportiva