Klatring / Sikkerhet / Sikkerhet i klubb / Fastsett mål

Fastsett mål

Loven stiller krav til at klubben må ha fastsett mål for helse, miljø og sikkerhet:

Punkt nummer fire i internkontrollen handler om å sette deg mål for HMS-arbeidet. Ikke bare er dette et lovkrav, men det kan også han en motiverende virkning. Målene bør settes så konkret som mulig.

Vi anbefaler deg å sette et HMS-mål basert på SMART-kriterier.

Det betyr at målene bør være:

S - spesifikt

M - målbart

A - ambisiøst 

R - relevante

T - tidsfestet

Inspirasjon til mål i din klubb:

  • Skåretvinge klatreklubb skal vi ikke ha noen ulykker som medfører personskader på vår organiserte aktivitet i 2024.
  • I Skåretvinge klatreklubb skal vi i 2024 ha 2 møter for alle medlemmer med fokus på sikkerhet ved klatring.

Mål - må dokumentere skriftlig i HMS-planen.

Det står i loven: «fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet». Over finner du NKF sin forklaring på hva det betyr for klatreklubbene.

Logo: Thon Hotels Logo: Bridgedale Logo: La Sportiva