Klatring / Sikkerhet / Fagstoff / Metodesett - utendørs

Metodesett - utendørs

NKF benytter Norsk fjellsportforum (NF) sitt metodesett for klatring til utendørsaktivitet og NF sin instruktørveileder

Dokumentet er splittet i to deler. Et reindyrket og mer kompakt metodesett, supplert av en utvidet og mer omfattende instruktørveiledning.

De beskrevne metodene i metodesettet skal gjennomgås og belyses på instruktørkursene innen aktuell disiplin. Metodene anbefales også benyttet i kurssammenheng. Metodesettet angir ikke metoder for føring.

Du finner metodesettet her!

Du finner instruktørveilederen her!

 

 

Logo: Thon Hotels Logo: Bridgedale Logo: La Sportiva