Klatring / Sikkerhet / Fagstoff / Anbefaling Autobelay

Anbefaling Autobelay

Her får du informasjon om installasjon, drift og sikkerhet ved bruk av autobelay i klatreanlegg.

Innen 1. mars 24 kommer NKF med Nasjonale retningslinjer for autobelay. Følg med!

Bruk

I tillegg til selve monteringen må også bruken av systemene gjøres trygt. Dette spiller inn på informasjon/merking, opplæring og rutesetting.

Informasjon/merking:

Det skal ved alle systemer informeres om at bruk fordrer konkret opplæring. Det skal vises til hvor/hvordan en kan få opplæringen. Videre skal det informeres om at en må huske å klippe seg inn og at det er spesifikke ruter en skal klatre på.

Informasjonen kan trykkes på sperreseil og/eller på plakat på veggen ved autobelayen (se bildeeksempler under).

NB! De fleste sperreseil som leveres med systemene er erfaringsmessig altfor små. Det er flere episoder hvor de ikke "varsler" brukeren nok, slik at innkobling glemmes. Det er også hendelser hvor folk startet å klatre ved siden av sperreseilet (!). Størrelsen på sperreseil anbefales til å være minimum 130x100 cm, og i farge rødt eller gult. 

Når en klatrer er i veggen på autobelay skal fallsonen på gulvet være merket slik at andre ikke oppholder seg under. En måte å gjøre dette på er at sperreseilet legges ned på bakken ved bruk, og har merking om faresone på siden som vises opp. Om ikke sperreseil benyttes, må gulvet merkes på annen måte.

I tillegg til øvrig nevnt merking, kan NKFs Autobelayplakat benyttes for informasjon. Denne kan bestilles her.

Opplæring:

Ved bruk av autobelay skal brukeren som minimum ha opplæring i hvordan en sele monteres korrekt, hvordan karabineren monteres i selen, hvordan en utfører funksjonstest av autobelayen og hvordan en skal/ikke skal klatre på en autobelay. Opplæringen bør gis av en instruktør - å vise en video er ikke tiltrekkelig.

NKF har laget en autobelay-film, denne kan brukes av klubben som tillegg til opplæring. 

Rutesetting:

Ruter som skal klatres på autobelay skal settes etter følgende prinsipper:

  • Alle starttak (også fottak) bør være under sperring (sperreseil, tilsv).
  • Ingen ruter skal ende over nederste del av trommel.
  • Ingen ruter skal medføre at stropp får mer enn 10° vinkel ut i fra stroppens loddlinje. Dette for å unngå pendel ved fall/nedfiring og unødig slitasje på stropp.  Eks: stroppen skal ikke kunne flyttes mer enn 1,5 m til hver side ved gulvnivå på en 14-meters vegg. Med andre ord må ruten settes innenfor en høy trekant opp mot trommelen (se illustrasjon under).

 

Andre momenter:

  • Ved organisert aktivitet som benytter autobelay, hvor deltakerne ikke har tiltrekkelig opplæring eller er mindreårige, skal den ansvarlige/instruktøren minimum inneha sertifiseringen klatreinstruktør inne.  Instruktøren skal ha kontroll på all innkobling.

 

Autobelay er et sikringssystem som teknisk sett er meget trygt, men som har viktige punkter å merke seg når det gjelder drift/vedlikehold og sikkerhet. 

Selve systemet bør monteres av leverandør, i samråd med veggeier/-drifter. Systemene skal til årlig kontroll/resertifisering. For TruBlue tilbys dette av importør, for Perfect Descent eller andre merker - kontakt produsent for info.

I tillegg til årlig kontroll skal systemene kontrolleres regelmessig av veggeier/-drifter. 

Perfect descent - brukermanual 

TBiQ/iQXL - brukermanual 

TB/ TBXL - brukermanual 

Ved ønske om autobelay i ditt klatreanlegg - kontakt leverandør.
De mest kjente på markedet er:

TruBlue systemer: Høyt & Lavt 
Perfect Descent systemer: VPG

Logo: Thon Hotels Logo: Bridgedale Logo: La Sportiva