Sikkerhet

Færre ulykker i klatring er et viktig mål for Norges Klatreforbund. På disse sidene finner du informasjon, rapporter og verktøy som kan hjelpe både klubber og klatrere med å bedre sikkerheten.

Rapporter ulykke

Du kan hjelpe oss i arbeidet med å redusere klatreulykker, ved å rapportere inn ulykker og lærerike hendelser. Innsendte ulykkesrapporter fra enkeltklatrere, klubber og klatrevegger er vårt viktigste grunnlag for å forebygge framtidige ulykker.

Rapporter ulykke
Lenke til rapporteringskjema.

Se på ulykkesrapporter
Se ulykkesoversikt fra de siste årene.

Gjør det sikkert En samling artikler om klatresikkerhet, ulykkesanalyser, risiko for gravide og metoderåd.

Helse, miljø og sikkerhet – HMS for klubber
Klatreklubber og andre virksomheter som tilbyr forbrukertjenester – eksempelvis klatrekurs, samlinger og organisert trening – må forholde seg til produktkontrollovens krav om å vise aktsomhet, og «treffe rimelige tiltak» for å ivareta brukernes helse og sikkerhet. Her viser vi hvordan lovens krav kan ivaretas på en formålstjenlig måte.

Lov, rett og fagstoff
En samling utredninger om lover og rettsgrunnlag som berører klatring, samt annet nyttig fagstoff.

Forebygge ulykker
Norges klatreforbund har flere tilbud og hjelpemidler til klatreklubber som ønsker å arbeide for bedre klatresikkerhet.

  • Samarbeidspartnere:
  • Petzl
  • Y&Y
  • La Sportiva
  • Bridgedale
  • Eterni
  • Thon Hotels
  • Gjensidige forsikring