Seksuell trakassering og overgrep

Seksuell trakassering og overgrep skal ikke skje i idretten, og er direkte i strid med idrettens visjon om idrettsglede for alle. Likevel vet vi at seksuell trakassering og overgrep skjer i idrettssammenheng, ofte uten at det blir rapportert, håndtert og reagert på.

Denne siden skal gjøre det enklere å rapportere, håndtere og reagere på seksuell trakassering og overgrep i idretten. Les mer her!

Veileder for håndtering av seksuelltrakasering og overgrep i idrettslag/klubb

Vil du varsle? Ta kontakt med: 

Johanna Solberg
Generalsekretær
johanna.solberg@klatring.no
Tlf: +47 4125 6696

  • Samarbeidspartnere:
  • Petzl
  • Y&Y
  • Norsk Tipping
  • Thon Hotels
  • Eterni
  • Gjensidige forsikring