Seksuell trakassering og overgrep

Seksuell trakassering og overgrep skal ikke skje i idretten, og er direkte i strid med idrettens visjon om idrettsglede for alle.

Seksuell trakassering og overgrep skal ikke skje i idretten, og er direkte i strid med idrettens visjon om idrettsglede for alle. Likevel vet vi at seksuell trakassering og overgrep skjer i idrettssammenheng, ofte uten at det blir rapportert, håndtert og reagert på.

Denne siden skal gjøre det enklere å rapportere, håndtere og reagere på seksuell trakassering og overgrep i idretten. Les mer her!

Veileder for håndtering av seksuelltrakasering og overgrep i idrettslag/klubb

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nina Skaugvoll
Fagkonsulent (klubbutvikling, trenerutdanning, breddesatsing)
nina@klatring.no
TLF: 47 62 69 87

 

  • Samarbeidspartnere:
  • Beal
  • Y&Y
  • La Sportiva
  • Bridgedale
  • Eterni
  • Thon Hotels
  • Stiftelsen Vi
  • Rent særforbund
  • Gjensidige forsikring