8. Rutineforslag

Alle klatreaktiviteter må risikovurderes, men det er ikke alltid nødvendig å gjøre en ny vurdering hver gang. Ved gjentagende aktiviteter er det vanlig å utarbeide rutiner eller sjekklister som forenkler dette arbeidet.

All aktivitet til klubben skal i hovedsak først risikovurderes (f.eks. barneklatring, drift av klatreveggen osv). Når samme aktivitet skal gjennomføres flere ganger (f.eks. barneklatring en gang i uken) bruker en å utarbeide en rutine eller sjekkliste på bakgrunn av den første risikovurderingen. I stedet for å gjøre en ny risikovurdering neste gang aktiviteten skal gjennomføres, kan dere bare hente frem rutinen/sjekklisten og sørge for at aktiviteten blir utført i tråd med denne.

Hver klubb må selv finne ut hvilke rutiner/sjekklister de har behov for. For å hjelpe litt på vei, viser vi her noen konkrete eksempler på hvordan slike rutiner/sjekklister kan se ut. Disse bør ikke kopieres blindt, men tilpasses hver enkelt klubb.

Hver enkelt klubb er velkommen til å hente ut de forslagene til rutiner som dere har bruk for, fra denne oversikten. Det er også fint om dere ute i klubbene har utarbeidet gode forslag til rutiner, som dere har lyst å dele med andre. Send dem da inn til NKF, så gjør vi dem tilgjengelige for alle på denne siden.

Eksempler på rutiner

1. Arrangement – kurs

 1. Kursmal – følge NKF sine standarder. Se under utdanningssidene.
 2. Prosedyre ved gruppearrangement Arrangement – krav til instruktører – informasjon til deltagere - rutiner ved barneklatring
 3. Les NKFs prosedyre for instruktører
 4. Les NKFs egne retningslinjer for ulykkesoppfølging.

2. Klatreanlegg

 1. Krav til brukere av klatreveggen:
  Adgangsbestemmelser
  Reglement klatrehall
  Adgangsbestemmelser for barn
 2. Vedlikehold av selve klatreveggen:
  Prosedyre for vedlikehold av innevegg
  Kart over klatrevegg
  Eksempel på elektronisk sikkerhetslogg
 3. Krav til klatrevegg - installasjonen – sikkerhetsgulv – matter i buldrerom.
 4. Utleie av klatreanlegg:
  Rutine for utleie av klatreanlegg
  Utleiekontrakt
 5. Rutesetting:
  Prosedyre rutesetting

3. Anlegg ute (boltede klatrefelt):

 1. Instruks for bolting og rebolting

4. Utstyr

 1. Vedlikehold av utstyr
  Prosedyre for vedlikehold av utstyr
  Selelogg
  Slyngelogg
  Taulogg
 2. Rutiner for utleie av utstyr
 3. Krav til utstyr som brukes:
 4. Klatregrep
 5. Klatreutstyr
 6. Sikkerhetsgulv.

5. Arbeidsbeskrivelse

 1. Klatrevakter
 2. Inngangsvakt
 3. Instruktører
 4. Rutesettere
 5. Veggvedlikeholdere

 Sjekklister, eksempler

1. Arrangement - kurs

 1. Grunnkurs inne
 2. Klatresamling ute

Relaterte artikler

22. Okt 2019

Viktig: Tilbakekalling på Perfect Descent autobelay

På bakgrunn av at det har blitt funnet svakheter i fjærene som skal bremse/trekke inn stroppen på sine autobelayer, har produsenten Perfect Descent sendt melding om frivillig tilbakekalling av stort sett hele sitt sortiment produsert mellom 2017 og 2019.

 • Samarbeidspartnere:
 • La Sportiva
 • CAMP
 • Beal
 • Bridgedale
 • Stiftelsen Vi
 • Thon Hotels
 • Antidoping Norge