4. Risiko og tiltak

Kartlegging av farer, vurdering og gjennomføring av tiltak er det viktigste leddet i HMS-arbeidet.  Det er dette som er ulykkesforebygging i praksis, og det skal dokumenteres. 

Det er også viktig at klubben legger opp dette arbeidet på en praktisk og jordnær måte.  Resultatet skal være økt sikkerhet, ikke mer papirarbeid.

Dette betyr at vurderinger og tiltak bør avveies i forhold til deltakernes egen kompetanse, og evne til å ta ansvar for sin egen sikkerhet.  Om klubben skal holde en klatresamling for erfarne klatrere, kan klubben ta utgangspunkt i at deltakerne fullt ut er i stand til å ta vare på sin egen sikkerhet, og kan begrense sine egne tiltak til å informere om forholdene på stedet.  Skal klubben derimot arrangere nybegynnerkurs eller organisert barneklatring trengs det mye grundigere vurderinger, siden disse deltakerne ikke kan ta vare på egen sikkerhet uten kyndig veiledning og instruksjon.

Målet med dette arbeidet er å systematisk jobbe med å forebygge ulykker innen klatring. Dette innebærer å tenke gjennom aktivitetene som drives i regi av klubben, vurdere hva som kan gå galt innen de ulike aktivitetene, og finne passende tiltak for å unngå ulykker og skader. Arbeidet innebærer å lage gode rutiner for hvordan klatreklubben ønsker å gjennomføre aktiviteter og drive klubbarbeid.

Prosedyre for risikovurdering

Eksempler på skjema som kan brukes i risikovurdering:

Hjelpeskjema for risikoanalyse
Tiltaksplan

Eksempel på risikovurdering og påfølgende handlingsplan i forbindelse med aktiviteten innendørs barneklatring:

Eksempel på risikoanalyse barneklatring
Eksempel på tiltaksplan etter risikovurdering

Flere rutiner og sjekklister som kan brukes, finner du i forslagsbanken.

Relaterte artikler

22. Okt 2019

Viktig: Tilbakekalling på Perfect Descent autobelay

På bakgrunn av at det har blitt funnet svakheter i fjærene som skal bremse/trekke inn stroppen på sine autobelayer, har produsenten Perfect Descent sendt melding om frivillig tilbakekalling av stort sett hele sitt sortiment produsert mellom 2017 og 2019.

  • Samarbeidspartnere:
  • La Sportiva
  • CAMP
  • Beal
  • Bridgedale
  • Stiftelsen Vi
  • Thon Hotels
  • Antidoping Norge