Retningslinjer for støtte

 • For samlinger ute gis det kun støtte til aktiviteter som har barn, unge og/eller personer med funksjonsnedsettelse som en prioritert målgruppe. Dere kan inkludere flere målgrupper, men må kunne vise til en prioritering av disse målgruppene.
 • Barn, unge og personer med funksjonsnedsettelse er prioriterte målgrupper.
 • Aktiviteter som er lavterskel og enkle å være med på blir prioritert.
 • Aktiviteter med flere klubber prioriteres.
 • Vi gir støtte til arrangementer og oppstart av nye aktiviteter, som går ut over vanlig drift i klubben.
 • Alle søknader vil behandles innen en måned, men vi forbeholder oss retten til lengre saksbehandlingsfrist i hektiske perioder.
 • Klubben må sende inn en rapport når aktiviteten er gjennomført.
 • Støtten blir utbetalt i etterkant, når rapport er levert.
 • Samarbeidspartnere:
 • Petzl
 • Y&Y
 • Houdini
 • Norsk Tipping
 • Thon Hotels
 • Eterni
 • Gjensidige forsikring