Retningslinjer for støtte

 • Det er bare klatreklubber som er medlem av NKF, har rapportert medlemmer ved siste medlemsrapportering og har betalt kontingent som kan søke om midler. Unntaket er nye klatreklubber som er tatt opp i NKF, men som er så nye at de ikke har registrert medlemmer ved siste registrering.
 • For samlinger ute gis det kun støtte til aktiviteter som har barn, unge og/eller personer med funksjonsnedsettelse som en prioritert målgruppe. Dere kan inkludere flere målgrupper, men må kunne vise til en prioritering av disse målgruppene.
 • Barn, unge og personer med funksjonsnedsettelse er prioriterte målgrupper.
 • Aktiviteter som er lavterskel og enkle å være med på blir prioritert.
 • Aktiviteter med flere klubber prioriteres.
 • Vi gir støtte til arrangementer og oppstart av nye aktiviteter, som går ut over vanlig drift i klubben.
 • Alle søknader vil behandles innen en måned, men vi forbeholder oss retten til lengre saksbehandlingsfrist i hektiske perioder.
 • Klubben må sende inn en rapport når aktiviteten er gjennomført.
 • Støtten blir utbetalt i etterkant, når rapport er levert.
 • Samarbeidspartnere:
 • Petzl
 • Y&Y
 • Houdini
 • Norsk Tipping
 • Thon Hotels
 • Eterni
 • Gjensidige forsikring