Retningslinjer for klubbutvikling

OBS! Klubben må sette seg inn i retningslinjene før dere søker om tiltak!

 • Det er bare klatreklubber som er medlem av NKF, som har rapportert medlemmer ved siste medlemsrapportering, og som har betalt medlemskontingent som er stønadsberettiget. Unntaket er nye klatreklubber som er tatt opp i NKF, men som er så nye at de ikke har registrert medlemmer ved siste registrering.
 • Tiltaket skal være for klubbmedlemmer som skal virke i klubben i etterkant.
 • Tiltaket må styregodkjennes.
 • En klubb får bare dekket utgifter til en klubbutvikler. Om dere ønsker større kurs må klubben betale for flere instruktører selv. Er det flere klubber som samarbeider om tiltaket dekker NKF to klubbutviklere.
 • Tiltaket skal gjennomføres av en av våre klubbutviklere. Om ingen av våre klubbutviklere har kompetanse til å gjennomføre tiltaket, vil det bli vurdert andre veiledere eller instruktører.
 • Klubben må sørge for tilstrekkelig antall deltakere, og kursene skal fylles opp. Se egne kursmaler for maks antall deltakere på kurs, eller ta kontakt med klubbutvikler. Om klubben ikke har nok aktuelle kandidater, må de kontakte andre klubber for å samarbeide om kurset.
 • Klubben er ansvarlig for at alle deltakerne har kompetansen og godkjenningene de trenger for å delta på kurset.
 • Alle søknader vil behandles innen en måned, men vi forbeholder oss retten til lengre saksbehandlingsfrist i hektiske perioder.
 • Samarbeidspartnere:
 • La Sportiva
 • CAMP
 • Beal
 • Bridgedale
 • Stiftelsen Vi
 • Thon Hotels
 • Antidoping Norge