Reisestøtte til kurs

Reisestøtte kurs 2023 - prøveprosjekt

For deltakere som har lang reisevei for å delta på trenerkurs i egen region tester vi ut et prøveprosjekt med mulighet for å søke om reisestøtte for deltakelse på kurs.

 

På trenerkurs i 2023 praktiseres følgende modell for dekking av reiseutgifter for deltakere som deltar på kurs med lang reisevei:

·        Reiseutgifter under kr. 1500,- per representant dekkes ikke

·        Totale reiseutgifter på kr. 1500,- til kr. 4000,- dekkes med 50 % per representant.

·        Totale reiseutgifter på over kr. 4000,- dekkes med maks kr. 2000,- uansett beløp.

·        Deltakere må være medlem av en klatreklubb.

·        Kun deltakere fra samme region som kurset arrangeres i kan søke om støtte. *Ved deltakelse på Trener 2 - kurs kan søkere fra hele landet søke om reisestøtte.  

 

Søknad

Deltakere må søke om reisestøtte i forkant av kurset. Søknad sendes til sophie.thorell@klatring.no. Søknaden må inneholde informasjon om:

-         Navn og kontaktopplysninger til deltakeren.

-         Kurs som deltakeren ønsker å delta på.

-         Fra hvilken by reisen starter.

-         Reisemåte (bil, fly etc) og estimert reisekostnad for å delta på kurset.

Søknaden må sendes inn fra klubben. 

 

Rapportering og utbetaling

Etter kurset må deltakeren sende inn rapporteringsskjema med kvitteringer for kostnader. Alle skjema må sendes senest 3 uker etter kurset er ferdig og alle rapporter må leveres innenfor kalenderåret.  Innsending etter fristens utløp vil ikke bli utbetalt. Det utbelates kun til klubbens konto. 

NB: Det er begrenset pott med støtte og vi anbefaler derfor å søke om støtte så tidlig som mulig.

Reisestøtte rapporteringsskjema

Relaterte artikler

08. Jan 2021

Ønsker du utvikle morgendagens klatretrenere?

Norges klatreforbund søker trenerutviklere til å utvikle morgendagens trenere for barn og ungdom! Som trenerutvikler vil du holde NKF sine trenerkurs nivå 1 og 2, samt bidra til andre kompetansehevende tiltak og nettverksbygging for trenere. Søknadsfrist 31. januar!

  • Samarbeidspartnere:
  • La Sportiva
  • CAMP
  • Beal
  • Bridgedale
  • Stiftelsen Vi
  • Thon Hotels
  • Antidoping Norge