Reiseregulativ for NKF

Reiseregulativet gjelder for alle som reiser i regi av Norges klatreforbund, om ikke annen avtale er inngått. 

1. Behovsvurdering og dokumentasjon

Alle reiser skal godkjennes av overordnede på forhånd.

All reisevirksomhet skal være relevant i forhold til arbeidsoppgaver eller rolle, og skal vurderes sammen med overordnet leder.

2. Beløpsgrenser og kostnadstyper

Alle reiser dekkes etter regning. Det vil si at du får dekket reelle utlegg. 

For kostnader til reiser og bespisning, skal kostnadsnivået begrenses oppad til de til enhver tid gjeldende statens satser for reiser. Dette betyr at på reiser i Norge får du dekket hotellovernatting på maks kr. 1800, frokost kr. 156, lunsj kr. 234 og middag kr. 390 per person per dag. For satser på utenlandsreiser vises det til statens reiseregulativ.

Alkohol dekkes ikke i forbindelse med tjenesteoppdrag i NKF!

Uspesifisert overnatting (hos slekt eller venner, ikke egen bopæl) dekkes etter statens satser som nå er 435 kr per døgn.

3. Reisemåte og satser

Rimeligste reisevei og reisemåte skal alltid benyttes der det er hensiktsmessig. Alle reiser og overnattinger skal gjennomføres på en mest mulig kostnadseffektiv måte.

Eksisterende samarbeidsavtaler skal benyttes for overnatting, der det er hensiktsmessig.

For NKF gjelder dette:

Fly: SAS sportspris -  bestill gjennom denne siden: www.sas.no/fly-med-oss/sportsreiser/   og bruk CMP-koden: KLAT999

Hotell: Thon hotell sportspris – bestill gjennom denne siden: https://www.thonhotels.no/thon-sport/  og bruk tilbudskode TH87830 og Norges Klatreforbund som firma ved bestilling.

Leiebil: Hertz – bruk tilbudskode CDP 582948 ved bestilling.

4. Dokumentasjonskrav til reiseregning og utgiftsrefusjoner

Alle som reiser i regi av NKF, skal benytte elektronisk reiseregnings- og utleggssystem (Visma Expense) for å få refundert utlegg og utgifter i forbindelse med tjenestereise. Den første gangen du skal benytte Visma Expense så må vi opprette en bruker til deg.  Dette ordner personen som har godkjent din reise i NKF.

Elektronisk uteggs- og reiseregningsskjema skal være utfylt i rett stand, og kvitteringer eller annen dokumentasjon skal vedlegges skjemaet. På kvitteringene skal du alltid notere formål og deltakere. F.eks. på taxikvitteringen skriver du: «Møte med NKF + navn på alle passasjerene». På kvitteringer fra bespisning skal samtlige deltakere føres på.

 5. Skatteplikt for reiser

NKF følger statens satser for bilgodtgjørelse inntill skattefritt beløp. Ved bruk av egen bil utbetales kr 3,50 i bilgodtgjørelse pr kilometer. Tar du med andre arbeidstakere på oppdrag, får du et passasjertillegg på kr. 1,00 pr. km. pr. arbeidstaker.

6. Utbetaling av reiseregning og utleggskjema 

Leverer du reiseregning /eller utleggskjema innen den 10. i måned blir det utbetalt den 15. i måned. Levere du innen den 25. i måned blir det utbetalt den 30. i måned.  

Har du generelle spørsmål knyttet til levering, ta kontakt med oss på klatring@klatring.no

 

Sist oppdatert februar 2019

  • Samarbeidspartnere:
  • La Sportiva
  • CAMP
  • Beal
  • Bridgedale
  • Stiftelsen Vi
  • Thon Hotels
  • Antidoping Norge