Reiseregulativ for NKF

Reiseregulativer gjelder for alle som reiser i regi av Norges klatreforbund, om ikke annen avtale er inngått. 

1. Behovsvurdering og dokumentasjon

 Alle reiser skal godkjennes av overordnede på forhånd.

 All reisevirksomhet skal være relevant i forhold til arbeidsoppgaver eller rolle, og skal vurderes sammen med overordnet leder.

2. Beløpsgrenser og kostnadstyper

 Alle reiser dekkes etter regning. Det vil si at du får dekket reelle utlegg. For kostnader til reiser og bespisning, skal kostnadsnivået begrenses oppad til de til enhver tid gjeldende statens satser for reiser.

Dette betyr at på reiser i Norge får du dekket hotellovernatting på maks kr. 1800, frokost kr. 147, lunsj kr. 220 og middag kr. 367 per person per dag. For satser på utenlandsreiser vises det til statens reiseregulativ.

3. Reisemåte og satser

 Rimeligste reisevei og reisemåte skal alltid benyttes der det er hensiktsmessig. Alle reiser og overnattinger skal gjennomføres på en mest mulig kostnadseffektiv måte.

 Eksisterende samarbeidsavtaler skal benyttes for overnatting, der det er hensiktsmessig. For NKF gjelder dette:

Hotell: Thon hotell sportspris – bruk tilbudskode TH87830 og Norges Klatreforbund som firma ved bestilling.

Leiebil: Hertz – bruk tilbudskode CDP 582948 ved bestilling.

4. Dokumentasjonskrav til reiseregning og utgiftsrefusjoner

 Ansatte, tillitsvalgte og andre som jevnlig reiser i regi av NKF, skal benytte elektronisk reiseregnings- og utleggssystem (Visma Expense) for å få refundert utlegg og utgifter i forbindelse med tjenestereise. Elektronisk uteggs- og reiseregningsskjema skal være utfylt i rett stand, og kvitteringer eller annen dokumentasjon skal vedlegges skjemaet.

 For andre personer benyttes manuelle NKF utleggskjema (for utlegg mot kvittering) og NKF reiseregningsskjema (for kjøregodtgjørelse).

 På kvitteringene skal du alltid notere formål og deltakere. F.eks. på taxikvitteringen skriver du: «Møte med NKF + navn på alle passasjerene». På kvitteringer fra bespisning skal samtlige deltakere føres på.

 5. Skatteplikt for reiser

 Ved bruk av egen bil utbetales kr 3,50 i bilgodtgjørelse pr kilometer.

Tar du med andre arbeidstakere på oppdrag, får du et passasjertillegg på kr. 1,00 pr. km. pr. arbeidstaker.

6. Utbetaling av reiseregning og utleggskjema 

Levere du reiseregning og/eller utleggskjema innen den 10. i måned blir det utbetalt den 15. i måned. Levere du innen den 25. i måned blir det utbetalt den 30. i måned.  

 Sist oppdatert 2018

Relaterte artikler

25. Sep 2017

Medlemstall for Norges klatreforbund 2016

Hvert år gjøres det en årlig registrering av medlemstall for klatreklubber og for Norges klatreforbund. Tallene er et verktøy for NIF for å beregne støtte til klubbene og til forbundet, og det er også et nyttig verktøy for å se medlemsmassen til forbundet og kunne se utvikling over tid.

Under har vi samlet noen nøkkeltall for forbundet, som viser hvordan medlemsmassen fordeler seg på kjønn og alder, og hvordan utviklingen har vært over tid. Nysgjerrig på hvordan medlemstallene er for akkurat din klubb? Trykk her for å finne totaloversikt med medlemstall for alle klubber.

  • Samarbeidspartnere:
  • Petzl
  • Y&Y
  • Houdini
  • Norsk Tipping
  • Thon Hotels
  • Eterni
  • Gjensidige forsikring