Søk regodkjenning

Alle trener- og instruktørutdanninger har en varighet på 5 år. Etter dette må du søke regodkjenning for å beholde den. Dette gjelder for både NKF sine trenere og NF sine uteinstruktører.

Søknadsskjema for regodkjenning som Klatreleder inne og Trener 1-3

 

 • Hvis du er NKF-godkjent Klatreleder inne eller Trener 1-3 kan du søke regodkjenning på brattkompetanse.no.
 • Hvis du er godkjent som trener trenger du ikke å regodkjenne deg som Klatreleder inne.
 • Etter gammel mal hadde Trener 1 Sport kompetanse til å jobbe med uteklatring. NKF trenere godkjent etter 2012 har ikke dette. Gamle Trener 1 Sport som ønsker å regodkjennes som Instruktør 1 Sport må søke NF på fjellsportforum.no. Regodkjenning som Trener 1 søkes på brattkompetanse.no.

Krav til regodkjenning hos NKF dokumenteres med skjemaet over. Søknaden fullfører du på din personlige profil på brattkompetanse. For å bli regodkjent må du vise til aktiv bruk av din kompetanse i løpet av de siste 5 årene. Aktiviteten bør være fordelt utover perioden. Dersom du har lange opphold fra klatringen må dette begrunnes. Du må vise på innsendt skjema at du har vært aktiv på en eller flere måter som listet under hver godkjenning.

Punkt 1 og 2 er viktigst for regodkjenning. Punkt 3-4 kan brukes til å forsterke en søknad der punkt 1 og 2 ikke i seg selv tilfredsstiller kravene for regodkjenning.

Regodkjenning Klatreleder inne og Trener 1-3:
 1. Aktivitet som klatreinstruktør eller klatretrener i løpet av de siste 5 årene. 

  • For Klatreleder inne, 50 timer
  • For Trener 1, 75 timer
  • For Trener 2, 95 timer
 2. Egenaktivitet på et nivå som tilsvarer kravet til godkjenning.

  • For Klatreleder inne, klatre stabilt på led
  • For Trener 1, klatre stabilt på led grad 5
  • For Trener 2 og 3, klatre stabilt på led grad 6

 3. Eventuelt referanse fra en overordnet instruktør, trener eller klatreklubb.
 4. Eventuelt deltagelse på relevante kurs, samlinger eller verv innfor klatring eller annen idrett.


Husk at du må regne sammen ca antall timer for hver type aktivitet per år. Punkt 3 og 4 er kun nødvendig å dokumentere dersom punkt 1 er litt mangelfullt.

 • Samarbeidspartnere:
 • Petzl
 • Y&Y
 • Houdini
 • Norsk Tipping
 • Thon Hotels
 • Gjensidige forsikring