Søk regodkjenning

Alle trener- og instruktørutdanninger har en varighet på 5 år. Etter dette må du søke regodkjenning for å beholde den. Dette gjelder for både NKF sine trenere og NF sine uteinstruktører.

Søknadsskjema for regodkjenning som Klatreleder inne og Trener 1-3

 

 • Hvis du er NKF-godkjent Klatreleder inne eller Trener 1-3 kan du søke regodkjenning på brattkompetanse.no.
 • Hvis du er godkjent som trener trenger du ikke å regodkjenne deg som Klatreleder inne.
 • Etter gammel mal hadde Trener 1 Sport kompetanse til å jobbe med uteklatring. NKF trenere godkjent etter 2012 har ikke dette. Gamle Trener 1 Sport som ønsker å regodkjennes som Instruktør 1 Sport må søke NF på fjellsportforum.no. Regodkjenning som Trener 1 søkes på brattkompetanse.no.

Krav til regodkjenning hos NKF dokumenteres med et skjema som ligger på brattkompetanse.no. Skjema og søknad finner du på din personlige profil. For å bli regodkjent må du vise til aktiv bruk av din kompetanse i løpet av de siste 5 årene. Aktiviteten bør være fordelt utover perioden. Dersom du har lange opphold fra klatringen må dette begrunnes. Du må vise på innsendt skjema at du har vært aktiv på en eller flere måter som listet under hver godkjenning.

Punkt 1 og 2 er viktigst for regodkjenning. Punkt 3-4 kan brukes til å forsterke en søknad der punkt 1 og 2 ikke i seg selv tilfredsstiller kravene for regodkjenning.

Regodkjenning Klatreleder inne og Trener 1-3:
 1. Minst 50 timers aktivitet som klatreinstruktør eller klatretrener i løpet av de siste 5 årene.
 2. Egenaktivitet på et nivå som tilsvarer kravet til godkjenning.
 3. Referanse fra en overordnet instruktør, trener eller klatreklubb.
 4. Deltagelse på relevante kurs, samlinger eller verv innfor klatring eller annen idrett.


Husk at du må regne sammen ca antall timer for hver type aktivitet per år. Krav til egenaktivitet er å klatre stabilt inne på led for Klatreleder inne og tilsvarende på grad 5 for Trener 1 og på grad 6 for Trener 2. Punkt 3 og 4 er kun nødvendig å dokumentere dersom punkt 1 og 2 ikke er tilstrekkelig for regodkjenning.

 • Samarbeidspartnere:
 • Petzl
 • Y&Y
 • Houdini
 • Norsk Tipping
 • Thon Hotels
 • Gjensidige forsikring