Søk regodkjenning

De fleste sertifiseringer har varighet på 5 år, og det må søkes om regodkjenning for å beholde den. Dette gjelder for både NKF og NF sine sertifiseringer. Unntaket fra regodkjenning er Brattkort, Topptaukort, kompetanse Paraklatring og Trenerutdanning.

Praksisskjema for søknad om regodkjenning i NKF

All søknad om regodkjenning skjer på brattkompetanse.no.

Dokumentasjon av praksis
For å bli regodkjent må du vise til aktiv bruk av din kompetanse i løpet av de siste 5 årene. Aktiviteten bør være fordelt utover perioden. Praksisen skal dokumenteres med skjemaet over. 

Søknaden fullfører du på din personlige profil på brattkompetanse.no. Dokumentasjon på praksis må lastes opp, og søknad må betales før søknaden går til behandling.

Praksiskrav for regodkjenning, gjennomført innenfor de 5 siste år frem til tidspunkt for søknad:

Sertifisering Timekrav Merknad
Klatreinstruktør inne 50 timer Egenferdighet: klatre stabilt på led
Trenger ikke re-godkjennes om man er Kurslærer klatreinstruktør inne
Kurslærer Klatreleder inne 50 timer Minst 35 timer av praksis skal være fra å holde klatreinstruktør inne kurs
Rutesetter 1 40 timer Alle deler av praksisen teller: klargjøring, selve rutesettingen og etterarbeid.
Rutesetter 2 80 timer Praksis må inneholde skruing til regionale konkurranser. Alle deler av praksisen teller: klargjøring, selve rutesettingen og etterarbeid.
Rutesetter 3 120 timer Praksis må inneholde skruing til nasjonale konkurranser. Alle deler av praksisen teller: klargjøring, selve rutesettingen og etterarbeid.
Trenerutvikler 1 5 Trener 1-kurs (hovedtrener, hele kurs) Må også ha virket som trener for målgruppen i perioden.
Trenerutvikler 2 2 Trener 2-kurs (hovedtrener, hele kurs) Må også ha virket som trener for målgruppen i perioden. Må ha deltatt på kompetansehevende tiltak som trener i perioden (kompetansesamling, konferanser, kurs, videreutdanning).

 

Felles for alle: Egenaktivitet på et nivå som tilsvarer kravet til godkjenning.

 • Dersom det er mer enn 10 år siden din sertifisering gikk ut, må du gjennomføre et nytt kurs. Bekreftelse/attest på gjennomført kurs lastes opp i søknaden. 
 • Om du har stort volum av praksis som klatreinstruktør fra tidligere (innen 10 år), men lite aktivitet fra de siste 5 årene, kan du gjøre følgende: være hovedinstruktør for et innføringskurs sammen med noen som selv har lov til å godkjenne klatreinstruktør inne, og få en referanse fra vedkommende på at du burde regodkjennes. Både dokumentasjon fra tidligere praksis og referansen må lastes opp i søknaden.
 • Deltagelse på relevante kurs, samlinger eller verv innfor klatring eller annen idrett teller langt mindre enn relevant praksis, men hvis du mener det er vesentlig kan du dokumentere dette også i skjemaet.

Relaterte artikler

 • Samarbeidspartnere:
 • La Sportiva
 • CAMP
 • Beal
 • Bridgedale
 • Stiftelsen Vi
 • Thon Hotels
 • Antidoping Norge