Søk regodkjenning

Alle trener- og instruktørutdanninger har en varighet på 5 år. Etter dette må du søke regodkjenning for å beholde den. Dette gjelder for både NKF sine trenere og NF sine uteinstruktører.

Praksisskjema for regodkjenning som Klatreleder inne, Instruktørkurs i paraklatring og Trener 1-3 (lastes opp i søknad i brattkompetanse.no)

 • Hvis du er NKF-godkjent Klatreleder inne eller Trener 1-3 kan du søke regodkjenning på brattkompetanse.no.
 • Hvis du er uteinstruktør må du søke NF om regodkjenning på fjellsportforum.no.
 • Hvis du er godkjent som trener trenger du ikke å regodkjenne deg som Klatreleder inne.
 • Etter gammel mal hadde Trener 1 Sport kompetanse til å jobbe med uteklatring. NKF trenere godkjent etter 2012 har ikke dette. Gamle Trener 1 Sport som ønsker å regodkjennes som Instruktør 1 Sport må søke NF på fjellsportforum.no. Regodkjenning som Trener 1 søkes på brattkompetanse.no.
   

Krav til regodkjenning hos NKF dokumenteres med skjemaet over. For å bli regodkjent må du vise til aktiv bruk av din kompetanse i løpet av de siste 5 årene. Aktiviteten bør være fordelt utover perioden. 

Søknaden fullfører du på din personlige profil på brattkompetanse.no. Dokumentasjon må lastes opp og søknad må betales før søknaden går til behandling.

Regodkjenning Klatreleder inne, Instruktørkurs i paraklatring  og Trener 1-3:

Aktivitet som klatreinstruktør eller klatretrener i løpet av de siste 5 årene. Skal du søke regodkjenning for instruktørkurs i paraklatring, må aktiviteten være klatreinstruktør eller klatretrener innen paraklatring, og/eller holde instruktørkurs i paraklatring.

 • For Klatreleder inne – 50 timer
 • Kompetanse paraklatring - 50 timer
 • For Trener 1 – 75 timer
 • For Trener 2 – 95 timer
 • For Trener 3 - 120 timer og dokumentert aktiv trenerfunksjon de siste to årene.
   

Egenaktivitet på et nivå som tilsvarer kravet til godkjenning.

 • For Klatreleder inne, klatre stabilt på led
 • For Trener 1, klatre stabilt på led grad 5
 • For Trener 2 og 3, klatre stabilt på led grad 6 

Dersom du har hundrevis av praksistimer  som klatreinstruktør fra tidligere, men lite aktivitet fra de siste 5 årene, kan du lede et innføringskurs sammen med noen som selv har lov til å godkjenne Klatreleder inne, og få en referanse fra vedkommende på at du burde regodkjennes. Både dokumentasjon fra tidligere praksis og referansen må lastes opp på søknaden.

Deltagelse på relevante kurs, samlinger eller verv innfor klatring eller annen idrett teller langt mindre enn relevant praksis, men hvis du mener det er vesentlig kan du dokumentere dette også i skjemaet.

Relaterte artikler

 • Samarbeidspartnere:
 • La Sportiva
 • CAMP
 • Beal
 • Bridgedale
 • Thon Hotels
 • Stiftelsen Vi
 • Rent særforbund