Søk regodkjenning

De fleste sertifiseringer har varighet på 5 år, og det må søkes om regodkjenning for å beholde den. Dette gjelder for både NKF og NF sine sertifiseringer. Unntaket fra regodkjenning er Brattkort, Topptaukort, kompetanse Paraklatring og Trenerutdanning.

Praksisskjema for søknad om regodkjenning i NKF

Alle søknader om regodkjenning gjøres gjennom din profil på brattkompetanse.no.

Dokumentasjon av praksis
For å bli regodkjent må du vise til aktiv bruk av din instruktørkompetanse i løpet av de siste 5 årene. Det er her ikke snakk om egenaktivitet/klatring, men praksis i rollen som instruktør eller veileder. Aktiviteten bør være fordelt utover perioden. 

Praksisen skal dokumenteres i skjemaet over, og er å anse som en egenerkæring. Dokumentasjonen lastes så opp i søknaden.

Pris
Gebyr for regodkjenning er kr 300,- hos NKF. 

Praksiskrav for regodkjenning, gjennomført innenfor de 5 siste år frem til tidspunkt for søknad eller utløp av sertifisering:

Sertifisering Timekrav Merknad
Klatreinstruktør inne 50 timer Trenger ikke regodkjennes om man er kurslærer klatreinstruktør inne
Kurslærer Klatreinstruktør inne 50 timer Minst 35 timer av praksis skal være fra å holde klatreinstruktør inne kurs
Rutesetter 1 40 timer Alle deler av praksisen teller: klargjøring, selve rutesettingen og etterarbeid.
Rutesetter 2 80 timer Praksis må inneholde skruing til regionale konkurranser. Alle deler av praksisen teller: klargjøring, selve rutesettingen og etterarbeid.
Rutesetter 3 120 timer Praksis må inneholde skruing til nasjonale konkurranser. Alle deler av praksisen teller: klargjøring, selve rutesettingen og etterarbeid.
Trenerutvikler 1 Fem Trener 1-kurs (hovedtrener, hele kurs) Må også ha virket som trener for målgruppen i perioden.
Trenerutvikler 2 To Trener 2-kurs (hovedtrener, hele kurs) Må også ha virket som trener for målgruppen i perioden. Må ha deltatt på kompetansehevende tiltak som trener i perioden (kompetansesamling, konferanser, kurs, videreutdanning).

Felles for alle: Egenaktivitet på et nivå som tilsvarer kravet til godkjenning.

Merknad:

 • Om du har stort volum av praksis som klatreinstruktør fra tidligere (innen 10 år), men lite aktivitet fra de siste 5 årene, kan du gjøre følgende: være hovedinstruktør for et komplett innføringskurs sammen med en som er kurslærer klatreinstruktør inne, og få en referanse fra vedkommende på at du burde regodkjennes. Både dokumentasjon fra tidligere praksis og referansen må lastes opp i søknaden.
 • Dersom det er mer enn 10 år siden din sertifisering gikk ut, må du gjennomføre et nytt kurs. Søk om regodkjenning, og last opp bekreftelse/attest på gjennomført kurs i søknaden. 
 • Deltagelse på relevante kurs, samlinger eller verv innfor klatring eller annen idrett teller langt mindre enn konkret praksis, men hvis du mener det er vesentlig kan du registrere dette i praksisskjemaet.

Relaterte artikler

 • Samarbeidspartnere:
 • La Sportiva
 • CAMP
 • Beal
 • Bridgedale
 • Stiftelsen Vi
 • Thon Hotels
 • Antidoping Norge