Reglement

Norges klatreforbunds regelverk for nasjonale klatre-og buldrekonkurranser er utarbeidet i samsvar med de gjeldende regler for internasjonale konkurranser. Det er imidlertid gjort enkelte forenklinger og tilpasninger til norske forhold. Dette gjelder særskilt kvoten for deltakerantallet i finaler og inndelingen i aldersklasser.

Regelverke for nasjonale klatrekonkurranser kan du lese her. Det er bygget opp rundt to generelle kapitler; Organisering av konkurransene og Generelle regler. Deretter følger regler for klatrekonkurranser på led og buldring, for nasjonale mesterskap samt retningslinjer for sportslig oppførsel og protester. I likhet med de internasjonale konkurransene, er også klatrekonkurranser i Norge i stadig endring. Regelverket vil derfor ha begrenset varighet. 

Reglene ble revidert høsten 2014. En stor forandring fra det forrige regelverket, er at det er inkludert reglement for buldrekonkurranser.

NB! Siden 2015 gjøres det unntak fra reglementet for seniorer når det gjelder antall forsøk i kvalifiseringen. Utøvere som deltar i seniorklassene vil ha ubegrenset antall forsøk i kvalifiseringen, og antallet forsøk på topp og sonetak vil være tellende for rangeringen etter kvalifiseringsrunden. Unntaket gjelder kun for seniorklassene. For juniorutøvere gjelder samme regler som før: maksimalt 6 forsøk i kvalifiseringen, og antallet forsøk vil ikke være tellende for rangeringen etter kvalifiseringsrunden.

 

 

 

Regelverk for nasjonale klatre- og buldrekonkurranser

Relaterte artikler

29. Aug 2018

NKF søker etter klubber som er interessert i å arrangere en European Youth Cup!

Det er tre år siden Norge sist var arrangør for en internasjonal klatrekonkurranse, og vi registrerer ny interesse blant norske klubber for å ta på seg internasjonale arrangementer. Vi oppfordrer derfor klubber som ønsker å arrangere European Youth Cup (buldring eller led) i 2020 eller 2021 til å melde sin interesse til NKF.

12. Apr 2018

NM i buldring 2018

Bratte Rogalands Venner, Sørmarka Arena og NKF ønsker velkommen til norgesmesterskap i buldring i Stavanger 12.-13. mai.

  • Samarbeidspartnere:
  • Petzl
  • Y&Y
  • Houdini
  • Norsk Tipping
  • Thon Hotels
  • Eterni
  • Gjensidige forsikring