Reglement

Norges klatreforbund regelverk for nasjonale klatrekonkurranser, slik de her foreligger, er utarbeidet i samsvar med de gjeldende regler for internasjonale konkurranser (IFSC Europe og IFSC Rules). Det er imidlertid gjort tilpasninger til norske forhold.

Konkurranse reglement nasjonale konkurranser

I likhet med de internasjonale konkurransene, er også klatrekonkurranser i Norge i stadig endring. Derfor er dette reglement skrivet på engelsk og så langt det er mulig anpasset til IFSC:s reglement.
 
Dersom det skulle være uoverensstemmelse mellom dette dokumentet og European Cup og Youth Cup eller IFSC-reglementet, skal dette dokumentet være bestemmende. Governancedelen av IFSC reglementet gjelder kun der dette anses som relevant av NKF og hoveddommer.

 

 

Relaterte artikler

  • Samarbeidspartnere:
  • La Sportiva
  • CAMP
  • Beal
  • Bridgedale
  • Stiftelsen Vi
  • Thon Hotels
  • Antidoping Norge