Regionale ungdomssamlinger ute

Målsetningen er å få til regionale ungdomssamlingen utendørs slik at ungdommer kan bli kjent på tvers av klubben og dermed del av et større utendørsnettverk og bli inspirert til å utvikle seg. Samtidig ønsker vi at klubben skal samarbeider om samlingene.

 

Klubben er fri til å lage opplegget selv, men må forholde seg til disse rammene/vilkårene:

 • Ungdom i alderen 13-19 år har brattkort, er medlem av klubb
 • Deltakerne bør være fra minst 3 klatreklubber 
 • Det skal etterstrebes å rekrutter 50% jenter og 50% gutter
 • Instruktøren bør være av ulike kjønn.
 • Instruktører må være sertifisert for nivået opplæringen drives på
 • Det skal etterstrebes at samlingen skal være tilrettelagt for personer med funksjonsnedsetting. I utlysningen skal det skrives hvilke funksjonsnedsettinger det er tilrettelagt for.
 • I tillegg til instruktører må en gjerne benytte relevante voksenpersoner/foresatte til aktiviteter utover klatring.

Gjennomføring:

 • Helg, primært utendørs klatring, men en må ha en plan for dårlig vær.
 • Overnatting i hytter/telt/campingplass/skole
 • Klatre sport /buldring på felter i nærheten. 

NKF støtte er begrenset oppad til kr 30 000. Støtten er primært tiltenkt å dekke instruktør- og reisekostnader. Det bør legges til grunn egenandel fra deltakeren. 

Søknadsskjema for regionale samlinger ute

Rapporteringsskjema for regionale samlinger ute

Foto: Bergen klatreklubb 

 • Samarbeidspartnere:
 • La Sportiva
 • CAMP
 • Beal
 • Bridgedale
 • Stiftelsen Vi
 • Thon Hotels
 • Antidoping Norge