Regionale cuper

NKF ønsker å tilrettelegge for at barn og ungdom mellom 9 og 19 år uavhengig av funksjonsnivå skal ha et godt konkurransetilbud på regionalt nivå. Dette gjør vi gjennom støtte til regionale cuper.

Regionale cupkonkurranser

Bakgrunn
Regional cup er topptaukonkurranser for barn og ungdom mellom 9-19 år uavhengig av funksjonsnivå om ikke annet avtalt. Konkurranseformen er uhøytidelig og det konkurreres i ulike aldersklasser med vanskelighetsgrader tilpasset alle nivåer, fra nybegynnere til erfarne klatrere. Cupen skal være inkluderende, gi klatreglede og mestring for barn og ungdom som ønsker å konkurrere i regionen. Cupen er ment å være et samlingspunkt for lokale klubber, unge klatrere og deres foreldre. Cupen skal arrangeres i tråd med Idrettens barnerettigheter. Sanksjoner ved brudd på NIFs barneidrettsbestemmelser.

Organisering
Det skal arrangeres minst fire (4) cupkonkurranser i året og det skal kåres en sammenlagt vinner i hver klasse (bortset fra klasse 11 år og yngre), se Bestemmelser om barneidrett) Cupen skal følge skoleåret. Arrangørklubbene skal velge én hovedarrangørklubb med én kontaktperson som koordinerer og har det overordnede ansvaret for cupen. Hovedarrangørklubb har ansvar for å påse at konkurransene avholdes i henhold til avtalt konkurranseformat. Arrangørklubbene skal arrangere konkurranser i henhold til gjeldene regelverk. Terminliste for hele cupen skal leveres til NKF sin fagansvarlige i god til før første cupkonkurranse. Terminlisten legges ut på NKF sin aktivitetskalender klatring.no. Deltakerne melder seg på konkurransene  i MinIdrett.

Forsikring
Som medlem i NKF er klubben dekket av NKF sin ansvarsforsikring. Denne omfatter alle organiserte aktiviteter klubben arrangerer, deriblant regionale cuper. Klubben må selv sørge for ulykkesforsikring for klubbmedlemmer/frivillige som bidrar på konkurransen.

Rent Idrettslag
Klubben skal ha gjort seg kjent med NKF antidopingpolicy og være sertifisert som et Rent Idrettslag.

Partenes forpliktelser
For sikre gode cupkonkurranser skal det inngås skriftelig avtale mellom NKF og hovedarrangørklubb. Alle avvik fra avtalen og skal avklares med NKF i forkant av cupen.  Det er viktig at følgende punkter blir overholdt av hver av partene:

Hovedarrangørklubb 
- Opprette kontaktperson som skal koordinere cupen
- Utarbeide terminliste og sende den til fagansvarlig for regionale cupkonkurranser i NKF
- Inngå avtaler med arrangørklubber 
- Påse at konkurransen avholdes i henhold til gjeldene regelverk
- Bistå arrangørklubber med resultatservice, scorecard, medaljer og diplomer
- Markedsføring av cupen lokalt og regionalt

Arrangørklubb
- Arrangere konkurranser i henhold til regelverk og terminlisten.
- Fylle inn rapporteringsskjema til NKF i etterkant av arrangementet og sende til fagansvarlig i NKF. Rapport må sendes inn før utbetaling av støtte finner sted, og innen en måned etter arrangementet.
- Markedsføring av cupen lokalt

Norges Klatreforbund
- Publisere terminliste på NKF sin aktivitetskalender klatring.no
- Støtte hovedarrangørklubb med kr 12 000 kr for koordinerende arbeid. Beløpet utbetales i forkant av cupen så snart NKF har mottatt terminliste. 
- Støtte hver arrangørklubb med kr 10 000 kr per arrangement. Utbetaling skjer etter mottatt rapport fra arrangørklubb. Klubben bestemmer selv hvordan midlene blir brukt.

Regional inndeling

Finkla – tidl. Finnmark
Polarcup – tidl. Troms, Nordland
Trøndercup – Trøndelag
Møre og Romsdal cup – Møre og Romsdal, Innland
Vestlandscup – Vestland, Rogaland
Østlandscup – Oslo, Viken, Vestfold, Innland
Sørlandscup – Agder, Telemark

Relaterte artikler

26. Apr 2021

Endret terminliste våren 2021

De nasjonale retningslinjene for idrettsarrangementer er dessverre fortsatt svært strenge, så vi ser oss derfor nødt til å avlyse norgescupkonkurransene som skulle vært avholdt i mai. NM i buldring blir flyttet til 14.-15. august.

11. Jan 2021

Hva skjer med nasjonale konkurranser i 2021

NM i Sogndal 22.-23. november 2020 ble som kjent avlyst på grunn av innstramminger i nasjonale retningslinjer for antall personer som kan samles på idrettsarrangement fra 200 til 50. Mandag 4. januar kom nye innstramminger med inntil 10 personer (ikke fastmonterte seter) eller 200 personer (fastmonterte seter).

  • Samarbeidspartnere:
  • La Sportiva
  • CAMP
  • Beal
  • Bridgedale
  • Stiftelsen Vi
  • Thon Hotels
  • Antidoping Norge