Regionale cuper

NKF ønsker å tilrettelegge for at barn og ungdom mellom 9 og 16 år skal ha et godt konkurransetilbud på regionalt nivå. Dette gjør vi gjennom støtte til regionale cuper.

Bakgrunn
Regionale cupkonkurranser er et tilbud til barn og ungdom mellom 9-16 år (enkelte cuper er opp til 18 år). Konkurranseformen er uhøytidelig og det konkurreres i ulike aldersklasser med vanskelighetsgrader tilpasset alle nivåer, fra nybegynnere til erfarne klatrere. Cupen skal være inkluderende, gi klatreglede og mestring for barn og ungdom som ønsker å konkurrere i regionen. Cupen er ment å være et samlingspunkt for lokale klubber, unge klatrere og deres foreldre. Cupen skal arrangeres i tråd med Idrettens barnerettigheter.

Organisering
Det skal arrangeres minst fire (4) cupkonkurranser i året og det skal kårest en samenlagt vinner i hver klasse (bortset fra klasse 12 år og yngre), se Bestemmelser om barneidrett) Cupen skal følge skoleåret. Arrangørklubbene skal velge én hovedarrangørklubb med én kontaktperson som koorinerer og har det overordnede ansvaret for cupen. Hovedarrangørklubb har ansvar for utarbeidelse av arrangørhåndbok (mal), terminliste og påse at konkurransene avholdes i henhold til avtalt konkurranseformat beskrevet i arrangørhåndboken. Arrangørklubbene skal arrangere konkurranser i henhold til arrangørhåndboken. Terminliste for hele cupen skal leveres til NKF sin fagansvarlige i god til før første cupkonkurranse. Terminlisten legges ut på NKF sin aktivitetskalender klatring.no. Deltakerne melder seg på konkurransene  i MinIdrett.

Partenes forpliktelser
For sikre gode cupkonkurranser skal det inngås skriftelig avtale mellom NKF og hovedarrangørklubb. Alle avvik fra avtalen og skal avklares med NKF i forkant av cupen.  Det er viktig at følge punkter blir overholdt av hver av partene:

Hovedarrangørklubb 
- Utarbeide arrangørhåndbok (mal)
- Opprette kontaktperson som skal koordinere cupen
- Utarbeide terminliste og sende den til fagansvarlig for regionale cupkonkurranser i NKF
- Inngå avtaler med arrangørklubber 
- Påse at konkurransen avholdes i henhold til arrangørhåndbok
- Bistå arrangørklubber med resultatservice, scorecard, medaljer og diplomer
- Sende inn forespørsel om premiepakke til NKF senest 3 uker før konkurransen finner sted 
- Markedsføring av cupen lokalt og regionalt

Arrangørklubb
- Arrangere konkurranser i henhold til arrangørhåndboken og terminlisten
- Fylle inn rapporteringsskjema til NKF i etterkant av arrangementet og sende til fagansvarlig i NKF. Rapport må sendes inn før utbetaling av støtte finner sted, og innen en måned etter arrangementet.
- Markedsføring av cupen lokalt

Norges Klatreforbund
- Publisere terminliste på NKF sin aktivitetskalender klatring.no
- Støtte hovedarrangørklubb med kr 15 000 kr for koordinerende arbeid. Beløpet utbetales i forkant av cupen så snart NKF har mottatt terminliste. 
- Støtte hver arrangørklubb med kr 12 000 kr per arrangement. Utbetaling skjer etter mottatt rapport fra arrangørklubb. Klubben bestemmer selv hvordan midlene blir brukt.
- Levere uttrekkspremier til hver cupkonkurranse, på henvendelse fra hovedarrangørklubb.

Relaterte artikler

29. Aug 2018

NKF søker etter klubber som er interessert i å arrangere en European Youth Cup!

Det er tre år siden Norge sist var arrangør for en internasjonal klatrekonkurranse, og vi registrerer ny interesse blant norske klubber for å ta på seg internasjonale arrangementer. Vi oppfordrer derfor klubber som ønsker å arrangere European Youth Cup (buldring eller led) i 2020 eller 2021 til å melde sin interesse til NKF.

12. Apr 2018

NM i buldring 2018

Bratte Rogalands Venner, Sørmarka Arena og NKF ønsker velkommen til norgesmesterskap i buldring i Stavanger 12.-13. mai.

  • Samarbeidspartnere:
  • Petzl
  • Y&Y
  • Houdini
  • Norsk Tipping
  • Thon Hotels
  • Eterni
  • Gjensidige forsikring