Oppstart i klubb

NKF har laget en veilederen for oppstart av paraklatring i klubb den er ment som en hjelp til deg som ønsker å starte opp et tilbud for paraklatrere.

Alt som er beskrevet under er basert på erfaringer gjort av klatreklubber som har etablert et paraklatretilbud. Vi håper den kan være til hjelp. Dette dokumentet og annen relevant informasjon om paraklatring finner du på nettsidene til Norges klatreforbund (NKF). Informasjon om paraidrett finnes også på nettsidene til Norges idrettsforbund (NIF).

Paraklatring er klatring for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser. «Para» kommer av parallell, som betyr at idretten er likestilt og gjennomføres samtidig eller ved siden av. Ordet «paraidrett» er en fellesbetegnelse som inkluderer bevegelseshemmede, synshemmede, hørselshemmede og utviklingshemmede, som ønskes brukt av Norges Idrettsforbund (NIF) i stedet for «idrett for mennesker med en funksjonsnedsettelse».

Veileder for oppstart av paraklatring i klubb

Denne veilederen er ment som en hjelp til deg som ønsker å starte opp et tilbud for paraklatrere. Alt som er beskrevet under er basert på erfaringer gjort av klatreklubber som har etablert et paraklatretilbud.

Nasjonal paraklatrekonkurranse i Trondheim klatreklubb 2019. Foto: Dag Stuan

Relaterte artikler

02. Jul 2019

NM i paraklatring 2019

16. november arrangerast det NM i paraklatring samtidig som NM i led på Oslo klatresenter. Det er det første NM i paraklatring som blir arrangert. Me gleder oss til å lage verdens beste NM for alle konkurranseklatrar i Norge!

  • Samarbeidspartnere:
  • La Sportiva
  • CAMP
  • Beal
  • Bridgedale
  • Stiftelsen Vi
  • Thon Hotels
  • Antidoping Norge