Bærekraftig NKF

Klatreglede for fremtidige generasjoner!

Vi har i 2023 deltatt på flere workshops og samarbeidsmøter i NIF om bærekraftsarbeidet i idretten. Det er i løpet av 2023 jobbet frem et utkast for en bærekraftstrategi i NKF - denne må ferdigstilles og vedtas av klatretinget. Strategien vil legge føringer for NKF som organisasjon og vil bli et viktig fundament for hvordan NKF jobber med bærekraft i et langsiktig perspektiv.

Vi har også i løpet av 2023 sett på muligheter for miljøsertifisering av forbundet. NIF jobber nå med et gruppetilbud til mindre særforbund for miljøfyrtårnsertifisering, hvor vi har meldt vår interesse. Det er ønskelig fra NIF sin side at prosessen starter opp så fort som mulig i 2024, men dette avhenger av meldt interesse. Forløpet vil da se slik ut:

  • Kort spørreundersøkelse for å kartlegge om formen passer særforbundet 
  • 3 digitale møter a 2,5 timer - alle må følges med ca 2 ukers mellomrom
  • Særforbundet må ha en Miljøfyrtårnansvarlig
  • Den ansvarlige må sitte selv og jobbe direkte i verktøyet
  • 1 individuell gjennomgang før sertifisering
  • Årlig rapportering og jevnlig tredjepartssertifisering (hvert 2./3. år)

Vi har ikke i dag et vedtak som sier at forbundet skal miljøsertifiseres, men vi ønsker å utrede saken, og det endelige tilbudet fra NIF må vurderes i forhold til ressurser (tid, kapasitet, økonomi…). Dersom tilbudt ordning fra NIF lar seg realiseres vil dette gi en stor verdi for kompetanseutviklingen i forbundet på bærekraft og miljøsertifisering. Dette er selvfølgelig en kompetanse vi ønsker å dele med klubbene!

 

Logo: Thon Hotels Logo: Bridgedale Logo: La Sportiva