Om Brattkortordningen

Hovedformålet med Brattkortordningen er å bedre sikkerheten ved klatring innendørs og gir samtidig veggeierne et virkemiddel til å ivareta produktkontrollovens krav til aktsomhet, informasjon og risikobegrensing.

Historikk
Siden 1990 har Norges Klatreforbund (NKF) og Norsk Fjellsportforum (NF) systematisert ulykkesrapporter, slik at det er mulig å finne frem til de vanligste former for ulykker. Databasen er åpen og tilgjengelig, slik at alle kan se ulykkene som blir innrapportert. Etter flere års rapportering ble Brattkortordningen forsiktig introdusert i 2003, og endelig i 2007, med den hensikt å gjøre noe enkelt og håndfast for å øke sikkerheten ved innendørs klatring.

Utvikling
Siden den formelle starten har ordningen blitt revidert og oppdatert i flere faser:

 • 2007:   Brattkort innført som formell ordning
 • 2011:   Brattkort registreres i et sentralt register
 • 2016:   Brattkompetanse.no opprettes, Topptaukort innføres
 • 2021:   Brattkompetanse.no revideres, og digitalt Brattkort (og Topptaukort) innføres

 

Per i dag får over 10 000 nye klatrere Brattkort årlig, og det øker hvert år. Til nå har over 100.000 klatrere kortet

Hva går inntektene fra Brattkort til?
Midlene som NKF får inn fra Brattkort og Topptaukort går hovedsakelig til følgende områder:

 • drift og utvikling av tjenesten Brattkompetanse.no
 • utvikling og forvaltning av sikkerhetsfaget
 • utvikling og forvaltning av anleggsfaget
 • utvikling og forvaltning av aktivitet og utdanning

 

 • Samarbeidspartnere:
 • La Sportiva
 • CAMP
 • Beal
 • Bridgedale
 • Stiftelsen Vi
 • Thon Hotels
 • Antidoping Norge