Nyheter relatert til Klubb

08. Jun 2021 Utlysning - Mesterskapsanlegg for klatring

Utlysning - Mesterskapsanlegg for klatring

Norges Idrettsforbund er i gang med ny Nasjonal Anleggsplan med 6 års perspektiv fra 2021/2022. NKF har gitt sitt innspill til mesterskapsanlegg for alle regioner/landsdeler og inviterer NKF klubber til å søke om status som «Mesterskapsanlegg».

15. Des 2020 Søk om pengestøtte til klubbens prosjekt!

Søk om pengestøtte til klubbens prosjekt!

Sparebankstiftelsen DNB har tidligere gitt støtte til flere klubber og prosjekter innenfor forbundets idretter. De minner nå om neste søknadsfrist som er 1. februar 2021.

20. Feb 2020 Kostnader for barn og unge i klatring

Kostnader for barn og unge i klatring

Idrettstinget 2015 vedtok en resolusjon om at alle barn og unge skal kunne delta i idrett, uavhengig av økonomi. I 2016 signerte Statsministeren, flere ministre og mange frivillige organisasjoner, deriblant Norges Idrettsforbund, under på «Fritidserklæringen» , en erklæring som sa at alle barn og unge skal ha muligheten til å delta på minst en organisert fritidsaktivitet. I 2016 ble verktøyet «AlleMed» lansert, et konsept som man kunne bruke til grunnlag for diskusjon i klubben om hvordan man kunne få Alle Med – uavhengig av økonomi. Økonomi som barriere er ett av vurderingsgrunnlagene for tildelning av midler fra Norges idrettsforbund til særforbund.

25. Sep 2017 Medlemstall for Norges klatreforbund 2016

Medlemstall for Norges klatreforbund 2016

Hvert år gjøres det en årlig registrering av medlemstall for klatreklubber og for Norges klatreforbund. Tallene er et verktøy for NIF for å beregne støtte til klubbene og til forbundet, og det er også et nyttig verktøy for å se medlemsmassen til forbundet og kunne se utvikling over tid.

  • Samarbeidspartnere:
  • La Sportiva
  • CAMP
  • Beal
  • Bridgedale
  • Stiftelsen Vi
  • Thon Hotels
  • Antidoping Norge