Nyheter relatert til Klubb

20. Feb 2020 Kostnader for barn og unge i klatring

Kostnader for barn og unge i klatring

Idrettstinget 2015 vedtok en resolusjon om at alle barn og unge skal kunne delta i idrett, uavhengig av økonomi. I 2016 signerte Statsministeren, flere ministre og mange frivillige organisasjoner, deriblant Norges Idrettsforbund, under på «Fritidserklæringen» , en erklæring som sa at alle barn og unge skal ha muligheten til å delta på minst en organisert fritidsaktivitet. I 2016 ble verktøyet «AlleMed» lansert, et konsept som man kunne bruke til grunnlag for diskusjon i klubben om hvordan man kunne få Alle Med – uavhengig av økonomi. Økonomi som barriere er ett av vurderingsgrunnlagene for tildelning av midler fra Norges idrettsforbund til særforbund.

25. Sep 2017 Medlemstall for Norges klatreforbund 2016

Medlemstall for Norges klatreforbund 2016

Hvert år gjøres det en årlig registrering av medlemstall for klatreklubber og for Norges klatreforbund. Tallene er et verktøy for NIF for å beregne støtte til klubbene og til forbundet, og det er også et nyttig verktøy for å se medlemsmassen til forbundet og kunne se utvikling over tid.<br><br>Under har vi samlet noen nøkkeltall for forbundet, som viser hvordan medlemsmassen fordeler seg på kjønn og alder, og hvordan utviklingen har vært over tid. Nysgjerrig på hvordan medlemstallene er for akkurat din klubb? Trykk her for å finne totaloversikt med medlemstall for alle klubber.

  • Samarbeidspartnere:
  • Beal
  • Y&Y
  • La Sportiva
  • Bridgedale
  • Eterni
  • Thon Hotels
  • Stiftelsen Vi
  • Rent særforbund
  • Gjensidige forsikring